Innehåll

Balans nr 1 2013

Noteringar: Enklare att söka patent inom EU

Det ska bli enklare och billigare att söka patent inom EU. Europaparlamentet har sagt ja till EUs nya patentsystem som ska underlätta för de små och medelstora företagen.

Det tog nästan 40 år innan länderna inom EU lyckades komma överens om ett gemensamt patentsystem. Genom en ansökan på ett enda språk kommer forskare och uppfinnare kunna skydda sina innovationer i de 25 medlemsländer som anslutit sig till EUs gemensamma patentsystem.

Genom det nya systemet får EU ett enhetligt skydd och det inrättas även en gemensam domstol som ska kunna lösa tvister, och vars beslut ska vara giltiga i alla medlemsländer.

– Jag är övertygad om att överenskommelsen är en stor framgång för det europeiska samarbetet och kommer att bidra till ökad tillväxt, säger handelsminister Ewa Björling (M).

Beslutet välkomnas även av europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP), liberal gruppledare i parlamentets rättsliga utskott och den enda svenska parlamentariker som varit med och förhandlat fram EU-patentet.

– Ett gemensamt EU-patent är en central del i arbetet med att stärka Europas konkurrenskraft i en globaliserad värld, säger hon.

När det nya systemet träder i kraft kommer det att kosta 4.700 euro att söka patent, jämfört med dagens 36.000 euro.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%