Innehåll

Balans nr 1 2013

Noteringar: Unga företag vill växa

Fyra av tio unga vill starta eget hellre än att vara anställda. Samtidigt har unga företagare en starkare framtidstro än övriga företagare.

Av Sveriges alla småföretag med 0–49 anställda och minst 200.000 kronor i omsättning är det en liten andel, cirka tre procent, som drivs av unga. Samtidigt startas en fjärdedel av alla nya företag varje år av en ung person.

– Ung i det här fallet är alla som är 30 år eller yngre, säger Jonnie Nordensky, analytiker på Tillväxtverket.

Det är Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011 som ligger till grund för rapporten om unga företagare och deras syn på framtiden, och Jonnie Nordensky konstaterar att unga företagare har en stark framtidstro och en starkare tillväxtvilja än andra företag.

– Nästan 90 procent av alla unga företagare vill att företaget ska växa. Både när det gäller omsättning och antalet anställda, säger han.

Företag som drivs av unga entreprenörer är vanligast inom två tjänstebranscher, handel samt kultur och nöje. Tillverkningsindustrin lockar däremot inte unga i samma utsträckning.

Den vanligaste företagsformen bland unga är enskild näringsidkare, som utgör 54 procent av företagen. Ungefär 35 procent av företagen är aktiebolag.

– Företag som drivs av unga är generellt också något mindre utifrån antal anställda, vilket delvis kan förklaras av att de är mer nystartade, säger Jonnie Nordensky.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%