Innehåll

Balans nr 1 2013

Noteringar: Högre kvalitet på redovisningen med en kvinna i styrelsen

Att ta in en kvinna i bolagsstyrelsen minskar risken för ändrad årsredovisning med nära 40 procent. Det visar en aktuell studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Accounting Horizons.

Oberoende ledamöter i revisionsutskottet, varav minst en med finansiell expertis, som möts minst fyra gånger om året är beprövade åtgärder som – tillsammans – minskar risken för ändrad årsredovisning med omkring 20 procent. Samtidigt visar ny forskning att ett bolag kan minska risken med nästan dubbelt så mycket, närmare 40 procent, bara genom att ta in en kvinna i bolagsstyrelsen.

Studien av Lawrence J Abbott, Susan Parker och Theresa Presley publicerades i decembernumret av American Accounting Assiociations tidning Accounting Horizons.

Forskarna har ingen förklaring till varför en eller flera kvinnor i styrelsen har så stor betydelse för kvaliteten på redovisningen. Men de tror att det kan bero på att mångfald medverkar till att styrelsen blir mer oberoende. Detta stämmer överens med erfarenheter som Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, har samlat på sig under åren.

– Ja, jag tror inte att det är kvinnor som är grejen utan mångfalden. Om alla som sitter i en beslutande församling är väldigt lika kan det räcka med en som avviker för att det ska ge många nya influenser, säger hon.

– Påfallande ofta har det varit kvinnor som har påpekat att någonting inte verkar stämma, men frågan är om det är könet som är avgörande. Jag tror att det snarare handlar om att hitta någon som har en annan karaktär.

Carina Lundberg Markow menar att män i näringslivets toppskikt ofta liknar varandra. Speciellt i Sverige där ”alla känner alla”. Hon kallar dem för ”företagsbärarna”, de är en homogen grupp män som bor och umgås i samma kretsar.

– Företagsbärarna är en likartad grupp vilket leder till att de missar en hel del kompetens.

Därför måste företagen arbeta systematiskt med mångfald.

– Jag är övertygad om att mångfald leder till bättre kvalitet och resultat. Naturligtvis måste det finnas kompetenskrav – ingenting blir bättre av att man plockar in vilken kvinna som helst. Men det finns studier som visar att blandade grupper ger ett bättre resultat, säger Carina Lundberg Markow.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%