Innehåll

Balans nr 1 2013

Noteringar: Ingen avkriminalisering av sen årsredovisning

Det blir ingen avkriminalisering av försenad årsredovisning, som FAR och Advokatsamfundet tidigare krävt. Däremot uppmanar regeringen rättsväsendet att se mellan fingrarna med enstaka, kortare förseningar.

Förslaget om försenad årsredovisning ingår i lagrådsremissen från 29 november om revisorer och revision. Frågan har drivits av FAR tillsammans med Advokatsamfundet. Branschorganisationerna har påtalat det orimliga i att tusentals företagare gör sig skyldiga till bokföringsbrott bara för att de missar en deadline.

FAR och Advokatsamfundet har krävt att försenad årsredovisning avkriminaliseras. Regeringen väljer i stället att införa åtalsprövning, vilket innebär att åtal för ringa bokföringsbrott får väckas bara om det ”av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt”.

– Det är fortfarande tekniskt sett straffbart att begå ringa bokföringsbrott, och tekniskt sett skulle en försenad årsredovisning kunna vara ett ringa bokföringsbrott, men man kommer inte att åtalas för det, säger Magnus Graner, statssekreterare på justitiedepartementet.

Magnus Graner menar att de nya reglerna minskar risken för företag. Kritikerna håller inte med: rättsosäkerheten kvarstår. Regeringens förslag innebär ett alltför stort tolkningsutrymme, tycker FARs generalsekreterare Dan Brännström.

– Jag hade hellre sett att regeringen använt företagsbot eller höjt förseningsavgiften. För det ger bättre effekt, men framför allt gör det inte en massa företagare och styrelseledamöter till brottslingar, säger Dan Brännström.

Ringa bokföringsbrott har ett straffvärde på upp till sex månader. Men nu föreslår regeringen att förseningar på upp till tre månader ”i normalfallet” inte ska leda till åtal över huvud taget.

– Man kommer inte att åtalas och man kommer inte att bestraffas utom i några väldigt speciella fall när man gör det systematiskt, under lång tid, vid många tillfällen eller om det finns andra skäl till att det är särskilt graverande, säger Magnus Graner.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%