Innehåll

Balans nr 1 2013

Största byrån i Visby

Grant Thorntons mål är att vara marknadsledande på de orter där man etablerar sig. I Visby har byrån cirka 70 procent av marknaden.

– Det har varit en fantastisk resa, säger Bengt Öberg, kontorschef på Grant Thornton i Visby.

2005 hoppade de åtta anställda på KPMG i Visby av och gick till Grant Thornton. Sedan dess har Grant Thornton fått starkt fäste på Gotland, och är i dag marknadsledande i Visby.

Under några år växte kontoret organiskt från 8 till 24 anställda. Och när man 2011 köpte Gotlands Revisionsbyrå tillkom ytterligare 23 medarbetare.

– Det har varit en fantastisk resa och i dag är vi 43 medarbetare fördelade på två kontor i Visby. Tanken är att vi ska sitta tillsammans. Vi håller på att titta efter lämpliga lokaler, säger Bengt Öberg, kontorschef på Grant Thornton i Visby.

Grant Thornton har cirka 70 procent av marknaden på Gotland och har egentligen ingen riktig konkurrens från någon av de andra byråerna. Framgångsreceptet enligt Bengt Öberg har varit bra medarbetare, bra koncept, starkt varumärke och rätt timing.

– Vi vänder oss till ägarledda företag och det finns många sådana här. Vår genomsnittliga kund är ett aktiebolag med några anställda, ofta ett tjänsteföretag och det är vanligt att man sysslar med något inom besöksnäringen, eller har ett litet tillverkningsföretag, säger Bengt Öberg.

På Grant Thornton i Visby arbetar flera yngre, och Bengt Öberg säger att det inte alltid har varit helt lätt att rekrytera. Ibland får vi hem ”återvändare” som gjort några år i Stockholm och som vill tillbaka till Gotland.

– Det finns många unga, hungriga förmågor och det gäller för oss att fånga dem. Visserligen finns det en högskola i Visby men den är inte särskilt inriktad mot vårt område, så vid vissa situationer har det varit tufft att hitta personal, säger han.

För att passa in på Grant Thornton krävs att man har förmåga att jobba nära företagaren, vara proaktiv och ödmjuk menar Bengt Öberg.

– Du måste vara genuint intresserad av företagsverksamhet, det är en viktig egenskap.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%