Innehåll

Balans nr 1 2013

På gång 2013 – vi guidar dig

Ett nytt år av spännande förhandlingar, goda råd och skarpa beslut. Medan politikerna i Sverige och Bryssel navigerar mellan olika intressen, har redovisningskonsulter och revisorer sina avvägningar att göra. En sak är säker, det finns alltid något som kan göras annorlunda och det finns alltid någon som är villig att ge dig ett gott råd (läs regel/standard) – allt för att hjälpa dig!

I samma stund som nyårsraketer och champagnekorkar landade på ett förhoppningsvis mjukt snötäcke tog Irland över ordförandeklubban i EU, nya Reko trädde i kraft och, som alltid vid årsskiften, även en hel del lagar och beslut.

2013 väntas särskilt många beslut som kommer att påverka revisions- och rådgivningsbranschen för relativt lång tid framöver.

På sidan 7 i denna tidning berättar vi mer om lagrådsremissen som bygger på Bo Svenssons utredning om revisorer och revision. Inom kort pakteras den om till en proposition, det vill säga ett regeringsförslag till riksdagen. 1 juni väntas de nya bestämmelserna träda i kraft.

Även i Bryssel är politikerna fullt sysselsatta med revisons- och redovisningsfrågor. Det nya redovisningsdirektivet, som ska ersätta fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven, var utlovat redan till förra sommaren, men har blivit cirka ett år försenat. Förhandlingarna har hakat upp sig på frågan om land till land-rapportering. Förslaget, som ursprungligen kommer från biståndssektorn, syftar till en mer transparent redovisning för företag inom utvinningsindustrin. Dels diskuteras hur regelverket ska kunna samordnas med USA, men framför allt handlar förseningen om att EU-parlamentarikerna vill gå längre än medlemsstaterna (Rådet).

Branschorganisationen Fédération des Experts comptables Européens (FEE) anser att land till land-rapporteringen har tagit fokus från de ”riktiga” redovisningsfrågorna, och föreslår att det kontroversiella förslaget lyfts ut. Men trialogen mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och Rådet fortsätter enligt modellen ”ingenting är klart förrän allting är klart”. Enligt Balans källa blir det troligen inom det första halvåret.

När det gäller det så kallade revisionspaketet blir det i bästa fall en julklapp – även om förslaget inte precis stryker branschen medhårs. Just nu bereds det i EU-parlamentet och parlamentarikernas syn ligger långt ifrån EU-kommissionens. Lägg därtill alla medlemsstater, inte minst Sverige, som representerar ytterligare ståndpunkter. Byrårotation, förbud mot rådgivning och andra regler som syftar till att öka revisorns oberoende och konkurrensen på marknaden för rådgivning och revision, kommer förmodligen att skickas fram och tillbaka många gånger innan de antas.

Men EU är inte hela världen. Politikerna i Bryssel sneglar fortfarande på vad USA gör, och vice versa. När det handlar om företagens villkor framhåller många vikten av gemensamma regler, inte bara i EU utan globalt. Men ibland måste någon gå före. Sydafrika har tagit ledarskapet i Integrerad Rapportering – det djärva synsättet att icke-finansiell och finansiell information är likvärdig och ska behandlas likadant i företagens årsredovisningar.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%