Innehåll

Balans nr 1 2013

Vilka är de viktigaste frågorna 2013 för dig i din yrkesroll?

Tove Hagberg Källberg, auktoriserad redovisningskonsult, Ekonomiq i Norrort AB, Täby

– Att FAR fokuserar mer på vikten av seriösa och proffsiga samt kvalitetssäkrade redovisningskonsulter. Jag tycker också att det bör lanseras någon form av kvalitetsstämpel på företag som väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult, det vill säga de företag som agerar seriöst, vilket borde vara viktigt för alla företagets relationer. Sen har vi den ständiga frågan hur vi redovisningskonsulter som inte arbetar inom stora organisationer ska hinna hålla oss uppdaterade med alla förändringar på skatte- och redovisningssidan, och ändå kunna arbeta och livnära oss på redovisning.

Eva Törning, redovisningsspecialist, Grant Thornton, Helsingborg

– Det finns många viktiga frågor, men en är att vi på allvar måste komma igång med att hjälpa våra kunder över till K2 eller K3. Vi ska inte bara titta på företagets storlek utan beakta ägarnas, ledningens och andra intressenters behov. Det är också viktigt att ha med sig att det är långt ifrån alla övergångar till K2 och K3 som kommer att resultera i ändrade redovisningsprinciper (och därmed justeringar). Bokföringsnämnden har gett oss en ganska kort övergångstid för K3 (vilket påverkar även K2) och eftersom det inte är så många företag som tidigare gått över till K2 är det många som ska byta under en relativt kort period.

Gustav Kronsjö Wänström, godkänd revisor, Wänström revision, Linköping

– Att revisorns sunda förnuft och samlade erfarenhet ges stort utrymme så att inte checklistor och detaljstyrning tar över helt och hållet. Det är också viktigt att höja omvärldens förtroende för revisorsrollen samt på ett effektivt och tydligt sätt rapportera så att intressenter kan ta till sig revisionens slutsatser. Sedan måste vi också se till att revisorn med hög moral och etik fortsätter att vara den viktigaste leverantören av kvalitetssäkrad ekonomisk information.

Victor Kotnik, rådgivare samt partner på Deloitte, Stockholm

– Som rådgivare är skuldkrisen och konjunkturen den absolut viktigaste frågan. Vi måste hela tiden förnya våra tjänster för att kunna hjälpa våra klienter med deras aktuella problem, och förändringstakten ökar. I den rådande stunden tror jag att vi rådgivare som är verksamma hos revisionsbyråer har ett försteg, eftersom vi har tillgång till kollegor med djup finansiell kunskap och kompetens inom alltmer föränderliga regelverk.

Anna-Clara af Ekenstam, FARs ordförande samt auktoriserad revisor, PwC, Stockholm

– Utvecklingen kring EU-kommissionens arbete avseende revisions- och rådgivningsbranschen kan få stora effekter för alla i branschen. Vi måste dessutom öka insynen i branschen och visa att vi tar ansvar för utvecklingen.

Charlotta Danielsson

Januari Irland tar över ordförandeskapet i EU för de kommande sex månaderna.

5 februari FEE anordnar rundabordssamtal med rubriken Hur kan revisionsutskotten fungera ännu bättre? Bryssel.

19 mars EU-kommissionen och Europeiska centralbanken anordnar konferens om sitt arbete med att öka den finansiella integrationen i Europa.

15–16 april IFRS-konferens i Sao Paulo. IASB anordnar IFRS-konferens för seniora användare och andra intresserade.

5 juni IFACs SMP-forum (Small and Medium Practices) i Kampala, Uganda.

Juli Litauen tar över ordförandeskapet i EU för de kommande sex månaderna.

30 juni–7 juli Almedalsveckan – Möt de största revisionsbyråerna, FAR och andra makthavare och opinionsbildare i Visby.

26-27 september FARs branschdagar.

9-10 oktober Ekonomimässan.

December Finforum fyller 30 år!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%