Innehåll

Balans nr 1 2013

Varför besöker du finforum?

Ulf Tidbeck, Ulf Tidbeck AB, Stockholm

– Jag är allmänt intresserad av finansmarknaden och de frågor som tas upp under dagen. Finforum har en bra bredd på aktuella finansiella frågor och det är ett utmärkt tillfälle att ta del av nyheter samtidigt som det är trevligt att träffa kollegor.

Anders Lundin, PwC, Stockholm

– Jag är här för att ta del av nyheter inom finansmarknaden och för att höja min kompetens. Det är ett utmärkt tillfälle att nätverka, och lyssna till intressanta föreläsare.

Anna Troedsson Wiklander, Investor AB, Stockholm

– Det är en väldigt bra agenda i dag med många intressanta föreläsare och ämnen. Bra med en dag som inte bara handlar om exempelvis redovisning utan även andra ämnen som rör den finansiella marknaden. Dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa branschfolk.

Lars Östlund, IR Finans, Stockholm

– Jag är här för att jag är intresserad av många av de frågor som tas upp under dagen. IFRS-frågorna är väldigt aktuella för mig, det är samtidigt väldigt bra uppställning med frågor under dagen.

Susanna Berglund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%