Innehåll

Balans nr 1 2013

Bäst på hållbarhet

I mer än ett decennium har FAR delat ut pris för bästa hållbarhetsredovisning. SCA fick priset då företaget har en välbalanserad, transparent och framtidsorienterad hållbarhetsredovisning.

– Årsredovisningen kommunicerar tydligt SCAs gedigna hållbarhetsarbete som innehåller innovativa lösningar, hög medvetenhet om omvärlden och den egna påverkan samt hur företaget ska förhålla sig till förändringar i samhället, säger Åse Bäckström, ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling.

FARs jury har valt att tillämpa tio kriterier i arbetet som bygger på GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning och god redovisningssed inom hållbarhetsområdet. Juryn premierar särskilt att styrelsen är avsändare av redovisningen, att hållbarhetsredovisningen presenteras i årsredovisningsdokumentet och att redovisningen är fokuserad.

Ett hedersomnämnande delades också ut och det gick till SKF, då företaget i många år har gjort en bra hållbarhetsredovisning som integrerats i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

– SKF har nu tagit nästa steg mot en integrerad redovisning, där man också har en första ansats till en integrerad granskning av den samlade rapporteringen, säger Åse Bäckström.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%