Innehåll

Balans nr 1 2013

”Revisorn måste bli tuffare”

Hur ska revisorns roll se ut i framtiden? Frågan diskuterades på Finforum av Anna-Clara af Ekenstam, ordförande i FAR, Peter Malmqvist, finansanalytiker, och Carl Rosén, VD i Aktiespararna.

Revisorn ska inte bara granska resultaträkningen och historiska siffror, utan granskningen väntas även i vissa fall omfatta sådant som gasexplosioner i Kina och korruption. Det var kontentan i den debatt som fördes på Finforum om revisorns roll.

– Som branschorganisation har vi en viktig uppgift. Vi måste starta en dialog i revisorskåren där vi lyfter och identifierar vilka förväntningar olika intressenter har på vår yrkesroll, sa Anna-Clara af Ekenstam.

Även informationen från revisorn fick stort utrymme. Carl Rosén efterlyste en mer effektiv informationsgivning till ägarna.

– Det sägs lite mer på stämmorna än vad som står i revisionsberättelsen. Problemet är att alla aktieägarna inte är på stämmorna, sa han.

Och Peter Malmqvist konstaterade att revisorn måste bli tuffare.

– Revisorn måste se till att väsentligheter får en framträdande plats i den ekonomiska informationen. Nu har vi fått mer text i revisionsberättelsen, men inte mer information, sa han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%