Balans nr 1 2013

I branschen: ”Jag tror på tydlighet i mål och vision”

Catarina Ericsson kombinerar kunder och affärsutveckling

För att våga satsa på en topposition behöver vi olika förebilder som inspirerar och visar vägen. Det kan vara både kvinnor och män – det viktiga är inställningen och viljan att få in fler kvinnor på toppositioner. Det menar Catarina Ericsson, vice VD på PwC i Sverige, som tycker att det är viktigt med fokus på ledarskap och kompetens.

Vilken typ av kunder har du som revisor?

– Jag arbetar främst med företag inom den finansiella sektorn. Det är en bransch i stor förändring. När jag valde att börja på PwC efter att ha läst ekonomi i Uppsala gjorde jag det för att det lockade att få jobba med olika företag och branscher.

Du har flera olika roller inom företaget, berätta!

– Ja, jag är ju inte bara auktoriserad revisor utan även delägare och vice VD. Det innebär att jag även jobbar med affärerna i egenskap av företagsledare och det gör jag parallellt med jobbet som revisor. Jag arbetar alltså både med risk och affärsutveckling, och levererar inte bara till kund. Det är en kombination jag tycker är rolig och trivs mycket bra med.

Revisions- och rådgivningsbranschen strävar efter att nå jämställdhet bland delägare och chefer. Vad fick dig att satsa på att bli chef?

– Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor och ledarskap, och därför har jag alltid tagit de chanser som funnits till olika chefsroller. Jag har alltid känt att det är möjligt att bli partner eller chef. För en del är det viktigt med kvinnliga förebilder men jag tycker att det viktigaste är inställningen, det vill säga att man ser det som positivt med mångfald och att det är viktigt att vi strävar mot jämställdhet.

Just ledarskapet är något som du gärna lyfter fram, hur är du som ledare?

– Jag gillar olikheter vilket gör att jag är bra på att sätta ihop olika team beroende på uppdrag. Sedan är jag nyfiken och går snabbt från tanke till handling. Men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig och får gärna input från andra. Som chef tror jag på tydlighet i mål och vision. Då och först då kan alla medarbetare ta ansvar för sin egen utveckling och att vi tillsammans når våra mål.

Rörligheten i branschen är inte så stor, och du har själv varit PwC trogen under hela karriären. Varför har du stannat på samma ställe?

– För att det har funnits många olika utmaningar här. Jag har hela tiden sett till att få prova nya saker och utvecklats som person. Jag har känt att PwC har kunnat erbjuda mig stora möjligheter och då har det också varit kul att vara kvar här.

Att kombinera småbarnsåren med karriär kan vara en ekvation som är svår att få ihop. Du har lyckats, vilka tips har du till andra?

– Våga ta hjälp och släpp ditt eget kontrollbehov. Fundera på vad du vill och hitta en lösning som fungerar för dig och din familj. Stå för dina val och se det positiva i det.

Charlotta Danielsson

Namn: Catarina Ericsson.

Verksam som: Auktoriserad revisor samt vice VD på PwC i Sverige.

Ålder: 46 år.

Bor: Lidingö, utanför Stockholm.

Familj: Man och tre barn.

Intressen: Träning.

Inspireras av: Människor som brinner för det de gör.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%