Innehåll

Balans nr 1 2013

Ny ledning i IFAC

Göran Tidström har lämnat över ordförandeklubban i IFAC. Inom kort får organisationen dessutom en ny CEO, när Fayezul Choudhury efterträder Ian Ball.

Vid International Federation of Accountants (IFAC) möte i Kapstaden i november lämnade Göran Tidström, som varit IFACs ordförande i två år, över klubban till Warren Allen från Nya Zeeland. Olivia Kirtely från USA valdes till ny vice ordförande, vilket innebär att IFAC om två år kan få sin första ordförande som inte är revisor. Olivia Kirtely skulle i så fall dessutom bli IFACs första kvinnliga ordförande. I början av 2013 får IFAC även en ny CEO då Fayezul Choudhury efterträder Ian Ball.

Mötet i Kapstaden samlade deltagare från ett hundratal länder. FAR representerades av Dan Brännström, generalsekreterare, och Ewa Fallenius som är ansvarig för internationella frågor.

– Som normgivare är IFAC viktig för branschens utveckling, och därför måste FAR vara på plats och påverka, säger Ewa Fallenius.

IFAC består av 173 medlemsorganisationer från 129 länder. Samtliga medlemsorganisationer har en röst var på årsmötet.

– FAR har alltså en lika stark röst som den amerikanska branschföreträdaren AICPA med sina 370.000 medlemmar. Vi påverkar också genom vårt engagemang i IFACs kommittéer för SMP- och etikfrågor, säger Ewa Fallenius.

Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%