Innehåll

Balans nr 2 2013

Ledare: Vem klarar proven?

Med rätt förutsättningar ökar chansen att lyckas, inte minst i arbetslivet. Det är en gammal sanning som nog kan må bra av att dammas av med jämna mellanrum.

Vid senaste redovisningskonsultexamen klarade knappt hälften provet. Ett sämre utfall än tidigare år. Men det är inte inom de teoretiska delarna som det brister, utan när det kommer till de tillämpade uppgifterna. Lena Sjöblom som är ansvarig för redovisningstjänster på FAR menar att det i flera fall saknades ett tydligt kundperspektiv, något hon befarar kan bero på att de som skrev provet inte har arbetat tillräckligt självständigt i rådgivarrollen. Med tanke på att det faktiskt krävs minst fem års arbetslivserfarenhet för att skriva provet kan man fråga sig om byråerna verkligen ger redovisningskonsulterna rätt förutsättningar. Kanske finns här en förbättringspotential?

Men FAR tar också på sig en del av ansvaret och kommer bland annat att erbjuda en förberedelsekurs.

Ett annat prov som är i ropet är revisorsexamen. I och med att vi 1 juni går över till en revisors-kategori blir vårens revisorsprov det sista enligt den gamla modellen. Hur provet kommer att utformas i framtiden är oklart. Revisorsnämnden inväntar förordningsändringar från regeringen innan man uttalar sig i frågan.

Resultatet i dessa prov har stor betydelse för enskilda personers yrkesliv. Därför är det viktigt med uppbackning, både från arbetsgivare och från FAR. För vilka kommer att klara proven? Jo, sannolikt de som har fått rätt förutsättningar!

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%