Innehåll

Balans nr 2 2013

Noteringar: Börsen vill slippa redovisningstillsynen

Företagen blir allt bättre på att följa IFRS. Det visar börsens årliga tillsyn. Samtidigt förs diskussioner i EU som kan tvinga fram en ny lösning för redovisningstillsynen.

Den svenska lösningen för tillsynen av hur väl bolagen tillämpar IFRS, den så kallade redovisningstillsynen, är unik inom EU. I andra länder sköts den av myndigheter eller självregleringsorgan, men i Sverige är den delegerad till marknadsplatserna. För Nasdaq OMX kostar redovisningstillsynen drygt ett par miljoner kronor om året. Staten ger ingen ersättning, utan kostnaden betalas av de noterade bolagen via den så kallade listavgiften. Annika Poutiainen, chef för övervakningen på Nasdaq OMX i Norden, har länge argumenterat för att börserna ska slippa redovisningstillsynen.

– Den innebär en extra kostnad och blir därmed en konkurrensnackdel för oss, men det viktigaste argumentet för en förändring är att själva tillsynen skulle gynnas av en mer samordnad lösning. Det skulle även ge oss en starkare röst i Europa, säger hon.

För snart tre år sedan skickade Annika Poutiainen tillsammans med företrädare för bland andra FAR och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden ett förslag till finansdepartementet, som argumenterade för att redovisningstillsynen borde ske inom ramen för ett självregleringsorgan.

Frågan var då uppe för utredning och hösten 2011 fanns enligt uppgift från finansdepartementet ett i princip färdigt förslag, med några alternativa lösningar. Men något beslut fattades aldrig och promemorian har sedan dess hamnat allt längre ner i skrivbordslådan på finansdepartementet. Nu kan det i stället bli EU som tvingar fram en lösning, inom ramen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA.

– Det är inte osannolikt att de nya riktlinjer som just nu diskuteras inom ESMA kommer att medföra att Sverige måste förändra redovisningstillsynen, säger Annika Poutiainen.

Enligt ESMAs utkast till nya riktlinjer ska det inte vara möjligt att delegera tillsynen till marknadsplatserna. Jan Buisman, redovisningsexpert och konsult åt Nasdaq OMX inom redovisningstillsyn, deltar regelbundet i ESMAs möten.

– Utvecklingen med redovisning enligt IFRS är klart positiv i både Sverige och EU. Man kan säga att barnsjukdomarna har gått över nu. Samtidigt förändras IFRS hela tiden, säger han.

ESMA har en viktig roll i utvecklingen av IFRS och för en kontinuerlig dialog med IASB om hur IFRS kan förbättras.

Rakel Lennartsson

Fakta

Finansinspektionen (FI) är ytterst ansvarig för redovisningstillsynen i Sverige, men har delegerat uppgiften till Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...