Innehåll

Balans nr 2 2013

Noteringar: Motivering krävs vid byte av K-regelverk

Bokföringsnämnden har tagit till sig av FARs synpunkt och tillåter mer flexibilitet de första åren med K-regelverken.

Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd med tillhörande uttalande om byte mellan K-regelverk är nu antaget. Enligt det utkast som föregick det allmänna rådet var huvudregeln att det krävdes särskilda skäl för att ”byta ned sig” från ett högre regelverk (K3) till ett lägre (K2).

– BFN tog emellertid till sig synpunkten från FAR, att mindre företag ska kunna välja huvudregelverket K3 och sedan kunna byta till K2 utan att behöva leva upp till krav på särskilda skäl, säger Göran Arnell, ordförande i FARs policygrupp för redovisning.

Däremot krävs alltid upplysning med motivering till bytet i not. Företag som har tillämpat K2 och därefter byter upp sig till K3 kan inte byta tillbaka till K2 igen utan att särskilda skäl föreligger.

– Men det är bra att BFN väljer ett mer flexibelt synsätt åtminstone i inledningsskedet, menar Göran Arnell.

BFN anser, i motsats till FAR, att ett byte av K-regelverk alltid är ett byte av redovisningsprincip. FAR menar att så inte behöver vara fallet utan – beroende på omständigheter i det enskilda företaget – mycket väl bara kan handla om olika omfattning på de notupplysningar som måste lämnas.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%