Innehåll

Balans nr 2 2013

Noteringar: Sista revisorsprovet i vår

Från och med första juni kommer Sverige att ha en revisorskategori, enligt ett aktuellt förslag från regeringen. Det innebär att vårens examina blir de sista enligt den gamla modellen.

20 december lämnade regeringen sin proposition till riksdagen, som väntas anta den utan förändringar. Detta innebär bland annat att vårens revisorsexamina blir sista chansen att examineras enligt den gamla modellen.

– Vi har fått många samtal från personer som undrar om det blir något prov i vår, och det blir det förutsatt att vi har fått tillräckligt många ansökningar, säger Anita Wickström, chef för Revisorsnämnden (RN).

RN kan i enlighet med myndighetens föreskrift ställa in ett prov om antalet sökande inte överstiger 30 personer. 1 februari gick ansökningstiden ut och vid den här tidningens pressläggning var det fortfarande osäkert huruvida intresset för högre revisorsexamen ger underlag nog att genomföra provet.

– Många räknar nog med att propositionen går igenom och att de ska bli auktoriserade med övergångsreglerna, säger Anita Wickström.

Hur det framtida provet kommer att se ut är inte klart. RN inväntar förordningsändringarna från regeringen, innan myndigheten kan uttala sig. Regeringen har dock gett tydligt besked om övergångsreglerna: Alla som har avlagt godkänd revisorsexamen kommer att benämnas auktoriserad revisor från och med 1 juni 2013.

Rakel Lennartsson

Fakta

Den aktuella propositionen (prop. 2012/13:61) är den sista som bygger på Bo Svensson utredning om revisorer och revision från 2008. Propositionen innehåller även förslag om försenad årsredovisning och bokföringsbrott. När det gäller frågorna om revisorns skadeståndsskyldighet och byråjäv (bokföringsjäv) lämnas inga förslag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%