Balans nr 2 2013

5 frågor

... till Marianne Sandén Ljungberg, VD Mazars, som just delat ut Simone de Beauvoir-priset till Malala Yousafzai.

”En enda människa kan göra skillnad för många”

1 Vad är Simone de Beauvoir-priset?

– Simone de Beauvoir-priset för kvinnors frihet skapades 2008 för att hedra minnet av författarens 100-årsdag. Priset delas ut till kvinnor, män och organisationer som i Simone de Beauvoirs anda försvarar kvinnors rättigheter överallt där de är hotade. Simone de Beauvoir är en av 1900-talets mest kända kvinnliga författare och filosofer. Hon skrev bland annat boken ”Det andra könet”, som är en klassiker inom den feministiska teoribildningen.

2 Varför sponsrar Mazars detta pris?

– Revision och granskning av hur väl företag och organisationer respekterar mänskliga rättigheter i sin verksamhet är ett område där Mazars är på stark frammarsch internationellt. Vi arbetar med företag som strävar efter att följa ansvarsfulla metoder för att garantera hållbarhet och välfärd i de samhällen där de gör affärer. Exempelvis handlar det om skapa bra arbetsvillkor.

3 Vad har Simone de Beauvoir-priset för koppling till revision?

– För Mazars har hållbarhetsfrågorna två dimensioner, dels vårt interna CSR-arbete och dels det affärsområde som reviderar mänskliga rättigheter. De vägledande principerna vid revision av mänskliga rättigheter är att skapa en koppling mellan affärsverksamheten och socialt ansvar för att företagen ska kunna värna och skydda detta på ett ekonomiskt hållbart sätt.

4 I år fick Malala Yousafzai priset, vad hoppas ni att det innebär?

– I år valde juryn att ge priset till Malala Yousafzai som sedan 2009 bloggat om sitt dagliga liv och som blivit en symbol för kampen för flickors rätt till utbildning. Hon skadades svårt i ett mordförsök förra året. Vi hoppas att den här unga flickans starka kamp lyfts upp som ett exempel på hur en enda människa kan göra skillnad för många genom att arbeta för det hon tror på.

5 Vad kan näringslivet göra för att stärka kvinnors rättigheter?

– Näringslivet kan just på detta sätt hjälpa till att lyfta fram de historier och personer som gör skillnad för kvinnors och människors grundläggande rättigheter. Genom att näringslivet lyfter fram dessa exempel får de uppmärksamhet runt om i världen vilket annars kanske inte hade varit möjligt. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram kvinnor både på hemmaplan och på en global nivå.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%