Innehåll

Balans nr 2 2013

Noteringar: ”Papperskvitton är gammalmodigt”

Skatteverket har ändrat inställning: Papperskvitton är gammalmodigt.

– Vi vill inte stå i vägen för nya tekniska lösningar, säger Conny Svensson, riksprojektledare för kontanthandelsprojektet på Skatteverket.

2010 kom kassaregisterlagen och därmed blev också alla som omfattas av lagen skyldiga att lämna kvitto till sina kunder. Då tolkade Skatteverket lagen som att det var nödvändigt att det var ett papperskvitto, men nu har myndigheten tänkt om.

– Det har kommit nya tekniska lösningar inom området sedan dess, bland annat olika betalningslösningar. Så vi har ändrat inställning och tycker själva att papperskvitton är gammalmodigt. Kan man spara kvittot i digital form är det bra, säger Conny Svensson.

Han konstaterar att lagstiftningen är teknikneutral, men att en central del i lagstiftningen är kontrollåtgärderna. Skatteverket måste kunna kontrollera att den som omfattas av lagen verkligen lämnar ett kvitto.

– Och då har ju papperskvitto varit enkelt. Men vi inser att vi inte längre kan hänga upp det på papperskvitton utan är öppna för nya tekniska lösningar. Det finns redan företag som tillhandahåller både papperskvitton och digitala kvitton, säger Conny Svensson.

Skatteverket arbetar nu med frågan hur de digitala kvittona ska kunna kontrolleras och kommer under årets början att presentera vad man har kommit fram till.

– Vi har ju också varit i kontakt med företag som arbetar med olika personalhanteringssystem och även för dem underlättar digitala kvitton hanteringen, säger Conny Svensson.

Charlotta Danielsson

Papperskvitton

Omkring 1,5 miljarder papperskvitton skrivs ut i Sverige varje år. De går inte att återvinna. Många papperskvitton innehåller även det hormonstörande ämnet bisfenol A.

Källa: Spara kvittot

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%