Innehåll

Balans nr 2 2013

Noteringar: ”Papperskvitton är gammalmodigt”

Skatteverket har ändrat inställning: Papperskvitton är gammalmodigt.

– Vi vill inte stå i vägen för nya tekniska lösningar, säger Conny Svensson, riksprojektledare för kontanthandelsprojektet på Skatteverket.

2010 kom kassaregisterlagen och därmed blev också alla som omfattas av lagen skyldiga att lämna kvitto till sina kunder. Då tolkade Skatteverket lagen som att det var nödvändigt att det var ett papperskvitto, men nu har myndigheten tänkt om.

– Det har kommit nya tekniska lösningar inom området sedan dess, bland annat olika betalningslösningar. Så vi har ändrat inställning och tycker själva att papperskvitton är gammalmodigt. Kan man spara kvittot i digital form är det bra, säger Conny Svensson.

Han konstaterar att lagstiftningen är teknikneutral, men att en central del i lagstiftningen är kontrollåtgärderna. Skatteverket måste kunna kontrollera att den som omfattas av lagen verkligen lämnar ett kvitto.

– Och då har ju papperskvitto varit enkelt. Men vi inser att vi inte längre kan hänga upp det på papperskvitton utan är öppna för nya tekniska lösningar. Det finns redan företag som tillhandahåller både papperskvitton och digitala kvitton, säger Conny Svensson.

Skatteverket arbetar nu med frågan hur de digitala kvittona ska kunna kontrolleras och kommer under årets början att presentera vad man har kommit fram till.

– Vi har ju också varit i kontakt med företag som arbetar med olika personalhanteringssystem och även för dem underlättar digitala kvitton hanteringen, säger Conny Svensson.

Charlotta Danielsson

Papperskvitton

Omkring 1,5 miljarder papperskvitton skrivs ut i Sverige varje år. De går inte att återvinna. Många papperskvitton innehåller även det hormonstörande ämnet bisfenol A.

Källa: Spara kvittot

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...