Innehåll

Balans nr 2 2013

Rekordmånga anmälda till årets rådgivningsevent

Spänn bågen och slå er för bröstet. Våga marknadsföra er och låt fler veta att ni är duktiga på rådgivning. Det tipset fick rådgivarna vid sin årliga nätverksträff i Stockholm i mitten av januari.

Rekordmånga hade anmält sig till årets upplaga av Rådgivningssektionens event 17 januari, vilket gladde bland andra Victor Kotnik, ordförande i styrgruppen för FARs Rådgivningssektion.

– I år har vi fått fler anmälningar än någonsin tidigare, och vi har en kul och spännande agenda, sa Victor Kotnik när han hälsade deltagarna välkomna.

Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingens generaldirektör, talade om myndighetens utökade uppdrag och en organisation i förändring och gav rekommendationen att den som anlitar konsulter måste våga vara ärlig mot sig själv och beredd att få en känga om något i organisationen inte fungerar bra.

– Vi på Arbetsförmedlingen anlitar ofta konsulter och för mig är det viktigt att de är duktiga, tydliga, ärliga och vågar tala om i fall något inte stämmer, sa Angeles Bermudez-Svankvist.

Under kvällen presenterades också FARs marknadsundersökning där Johan Parmler från Svenskt kvalitetsindex undersökt hur kunderna ser på revisionsbyråernas rådgivare.

– De som använder sig av rådgivarna från revisionsbyråerna är mer nöjda än de som anlitar rådgivare från någon av de övriga konsultbyråerna. Men er utmaning ligger i att öka kännedomen om att ni finns och att ni är duktiga. Våga spänna bågen och slå er för bröstet, våga marknadsföra er. Ni måste få fler att veta vad ni kan, konstaterade han.

Innan kvällens mingel inleddes avslutades programmet med en paneldebatt ledd av moderatorn Pernilla Ström. Där diskuterade representanter från revisions- och rådgivningsbyråerna bland annat varför rådgivarna har svårt att marknadsföra sig.

– Det är en fråga som vi måste jobba vidare med både på byråerna och inom FAR, vi ska heller inte vara rädda för att rekommendera varandra, konstaterade Victor Kotnik.

Charlotta Danielsson

Läs mer om resultatet från FARs marknadsundersökning i Balans nummer 3/2013.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%