Innehåll

Balans nr 2 2013

Varför är du på fastighetsdagen?

Fastighetsbranschen står inför stora förändringar. I år väntas nya regler om ränte-avdragsbegränsningar som kommer att få stor påverkan på branschen. Samtidigt kommer också nya rättsfall avseende så kallade ”paketeringar” vid försäljningar av fastigheter.

I höst erbjuder FAR Akademi fler utbildningar som rör fastighetsbranschen.

Eva Hermansson, skattekonsult KMPG i Linköping

– Jag får många fastighetsfrågor i mitt arbete som skattekonsult. Därför är det viktigt för mig att följa rättsutvecklingen. Det område som är mest intressant är uppdelning av kostnader vid ombyggnader av fastigheter, där den utvidgade reperationskostnaden kan ha fått en annan betydelse i praxis.

Patrik Nilsson, redovisningskonsult Finanshuset i Lund

– Jag gillar fastighetsbranschen. Den är klurig och intressant, och som fastighetsägare vill jag lära mig mer inom området. Jag tycker att lärarna är väldigt bra. Det är mycket hårda fakta, men jag ser den effektiva informationen och höga nivån som en fördel.

Maria Danckler, auktoriserad revisor PwC i Malmö

– Jag är revisor och arbetar mycket med bygg- och fastighetsbolag. Jag tycker det är viktigt att fräscha upp mina kunskaper inom området. Dagen har varit mycket bra med variation mellan inkomst, moms och redovisning så att man ser helheten i varje fråga.

Ola Paulsson, controller Valad Sweden AB i Malmö

– Jag jobbar med fastigheter och just nu mycket med transaktioner. Kursen ger mig bra uppdateringar och föreläsarna lockar eftersom de är erkänt kompetenta inom området.

Vill du veta mer om FAR Akademis utbildningar – besök oss på www.farakademi.se

Anna Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...