Innehåll

Balans nr 3 2013

Ledare: När kommer det stora språnget?

Balans årliga jämställdhetsundersökning visar att andelen delägare i de stora byråerna fortsätter att öka. Och det är ju bra. Men går det inte lite väl långsamt? Det är ju knappast några större förändringar mellan åren, utan små trevande steg. För drygt 17 procent kvinnliga delägare i de stora byråerna kan väl knappast vara godkänt?

Tittar man på andelen kvinnor i styrelser, ledningsgrupper och på olika chefsbefattningar inom de stora byråerna ser det visserligen bättre ut på de flesta håll. Men även här har branschen en bra bit kvar, totalt sett.

Jag vet att det är enkelt att sitta på läktaren och skrika. Men ändå. När vi gör nästa års jämställshetsundersökning hoppas jag att vi kan konstatera att branschen har tagit ett rejält språng framåt. Inte bara små trevande steg.

För branschen är detta snarast en överlevnadsfråga. Jag är tämligen övertygad om att morgondagens medarbetare vill arbeta i företag som signalerar att män och kvinnor har samma möjligheter att göra karriär.

Kvinnor får ofta frågan hur de klarar att kombinera föräldraskap och karriär. Eftersom moderna pappor förväntas ta ett stort ansvar hemma tyckte vi att det var dags att ställa frågan till papporna.

I detta nummer av Balans möter vi tre pappor i branschen, bland andra Christer Wiberg, chef för rådgivningsverksamheten på KPMG. Han sticker ut hakan och säger att det inte påverkar karriären negativt att vara hemma med barn.

Jag hoppas att han har rätt. Men det skulle vara intressant att höra vad andra i branschen tycker. Hör gärna av dig och berätta om dina erarenheter av att kombinera barn och karriär!

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%