Innehåll

Balans nr 3 2013

Noteringar: Grant Thornton stäms på miljardbelopp

Troms Kraft AS, Kraft och Kulturs moderbolag, stämmer Grant Thornton och Kraft och Kulturs tidigare revisor på 1,8 miljarder kronor.

29 januari lämnade Troms Kraft AS in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Bakgrunden är att det i november 2011 upptäcktes att Kraft och Kulturs bokföring och årsredovisningar under flera års tid varit felaktiga och att revisorn under revisionerna av räkenskaperna för åren 2003–2010 inte slagit larm. Troms Kraft fick skjuta till närmare två miljarder kronor till Kraft och Kultur, pengar som bolaget nu vill ha tillbaka.

På Grant Thornton ser man allvarligt på stämningen och konstaterar att 1,8 miljarder kronor är oerhört mycket pengar. Men uppfattningen är att kravet saknar grund.

– Vår tolkning är att det inte finns grund för någon stämningsansökan. En rapport som Ernst & Young gjort visar att revisorn upprepade gånger rapporterat om brister i den interna kontrollen till styrelsen, något som styrelsen inte hörsammat. Det är nu samma personer som mottagit dessa synpunkter som valt att stämma oss, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

Advokat Peter Danowsky, som biträder Troms Kraft, menar däremot att Ernst & Youngs rapport stödjer Troms Krafts talan mot Grant Thornton.

– Av rapporten framgår omfattande ifrågasättanden av kvaliteten på revisorns arbete trots att Ernst & Youngs uppdrag inte varit att särskilt utreda revisorsfrågorna. Det framgår också att styrelsen har ställt specifika frågor till revisorn och fått lugnande besked, säger han.

Peter Danowsky säger även att brister i den interna kontrollen är något som revisorn skulle ha beaktat och som borde ha föranlett en extra noggrann granskning av räkenskaperna.

– Dessvärre har det inte blivit så. När revisorn ser brister i den interna kontrollen skärps kraven på revisorns uppmärksamhet. De reduceras inte. Revisorn kan rimligen inte befrias från att göra sitt arbete ordentligt och skjuta över ansvaret för räkenskapsgranskningen på styrelsen, säger han.

På Grant Thornton framhåller man att enligt de uppgifter som Troms Kraft lämnat tyder allt på att bolaget utsatts för en omfattande och medveten manipulation av redovisningen.

– När det rör sig om sofistikerade och noggrant uttänkta planer för att dölja oegentligheter, till exempel förfalskade och manipulerade underlag och då felaktiga uppgifter avsiktligt lämnats till revisorn är detta ofta svårt att upptäcka. Vi välkomnar dock att en extern part tittar på det här, säger Lisbeth Larsson.

Enligt Peter Danowsky hoppas man på huvudförhandling under nästa år.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%