Balans nr 3 2013

5 frågor

... till Monica Lindstedt, VD för Hemfrid, som nyligen tagit över som ordförande i Företagarna.

1 Vad kan du tillföra Företagarna?

– Jag är själv entreprenör och var med och grundade tidningen Metro i början på 1990-talet. Hemfrid grundade jag själv 1996, så jag vet av egen erfarenhet hur det är att starta och bygga upp ett företag. All glädje det innebär, men också oron när man sitter med 18 kronor på kontot och ska betala ut personalens löner om två dagar.

2 Vilka blir dina viktigaste uppgifter?

– Att Sverige på alla sätt blir ett mer entreprenörsvänligt land. Fler måste få chansen att förverkliga sina drömmar att driva eget, inte minst kvinnor, invandrare och ungdomar. Men även att stärka Företagarna. Vi är redan Sveriges största företagarorganisation, men behöver bli starkare för att förbättra villkoren för mindre ägarledda företag.

3 Vilken är den största politiska förändring du vill se?

– Vi har två överordnade sakfrågor. Dels handlar det om att underlätta företagens finansiering i uppstartsskedet, dels handlar det om att göra det billigare att anställa genom att slopa den tredje delen av arbetsgivaravgiften för de tio först anställda. På lång sikt måste politikerna ta till sig det faktum att fyra av fem nya jobb kommer från små och medelstora företag. Gör man det bättre för företagen blir det automatiskt fler jobb.

4 Hur ser du på den företagarpolitik som regeringen för?

– Regeringen förtjänar både ris och ros. En del har gjorts, till exempel slopad revisionsplikt, halverat krav på aktiekapital, ROT och RUT. Men man har inte förmått skapa förutsättningar för företag att växa. I närtid finns det konkreta hotet om månadsuppgiftstvång, att man i princip ska lämna kontrolluppgifter för alla anställda varje månad i stället för en gång om året. Vi behöver inte en större administrativ börda utan en mindre.

5 Hur har synen på hemtjänster förändrats?

– En halv miljon hushåll köpte RUT-tjänster 2012, det visar att de behövs och är efterfrågade av vanliga människor. Andelen svartjobb har minskat och flera tusen nya vita arbetstillfällen har skapats. Att denna privata servicebransch vuxit fram är naturligt för samhällsutvecklingen. Vanliga familjers vardag har allt mer handlat om tidsbrist och det är helt obegripligt hur man från vissa politiska håll blundat för detta faktum.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%