Balans nr 3 2013

Noteringar: Heta frågor stämmosäsongen 2013

”Revisorerna har blivit mer aktiva på bolagens årsstämmor. Men revisionsberättelsen kan bli bättre.”

Stämma i bäcken eller ta striden på stämman? Åsikterna går isär om hur bolagsstämman ska användas. Är den en ren formalitet eller kan bolagsstämman vara en plattform för samhällsdebatt?

– Vi tar inga frågor på bolagsstämman om det inte är kris och panik och förhandlingarna har brutit samman, säger Caroline af Ugglas, ägaransvarig på Skandia Liv.

Hon för medhåll av Peter Lundkvist, chef för bolagsstyrningen på Tredje AP-fonden.

– De flesta institutionella ägare använder sig av dialog för att påverka bolagen, årsstämman är mer en formaliasak, säger han.

Storägare har en annan tillgång till bolagsledningarna än privatpersoner och småägare har. Caroline af Ugglas tycker därför att Aktiespararna fyller en viktig funktion.

– Aktiespararna är jättebra, de fyller sitt syfte och ställer ofta bra frågor, säger hon.

Det händer att även storägare och institutionella ägare ställer frågor, men i betydligt mindre omfattning.

– Ibland vill vi göra någonting publikt och då ställer vi en fråga, det kan vara såväl positiva som negativa saker, säger Peter Lundkvist.

Däremot håller han med Caroline af Ugglas om att bolagsstämman är fel plats att diskutera politik.

– Det är ogynnsamt att använda bolagsstämman till att lyfta politiska frågor, säger Caroline af Ugglas.

Skandia har sedan 1990-talet arbetat med frågan om kvinnlig representation i bolagsstyrelser, men tycker inte att stämman är platsen att argumentera för detta.

Ibland sammanfaller politikernas agenda med affärsfolkets. Våren 2013 är etikfrågorna ett sådant exempel. Det säger FARs generalsekreterare Dan Brännström, som inför stämmosäsongen har träffat både storägare och aktieägare.

– Helt klart kommer etikfrågorna att vara i fokus. Efter Teliasonera-fallet måste alla bolag ha koll på risken för korruption, säger han.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...