Innehåll

Balans nr 3 2013

Noteringar: De fick revisorn att tala – nu vill de ha skriftligt

Revisorerna har blivit mer aktiva på bolagens årsstämmor. Det menar Aktiespararna som ser resultat av de senaste årens dialog med revisorerna. Men revisionsberättelsen kan fortfarande bli bättre.

Förra året gjorde revisorerna presentationer på hälften, 50 procent, av alla stämmor som Aktiespararna bevakade. Året dessförinnan var siffran 44 procent. Carl Rosén, VD för Aktiespararna, tror att vi ser början på en positiv trend och att det är Aktiespararnas kampanj som ligger bakom.

– Jag ser inte att någon annan skulle ta upp frågan om revisorns återrapporteringsplikt, så Aktiespararna har varit jätteviktiga för att driva på den utvecklingen.

Sex procent låter inte som så mycket, men enlig Carl Rosén är det en markant förbättring.

– Jo, det är jättemycket! Man ska veta att bolagsstämmor är konservativa tillställningar, säger han.

Inför stämmosäsongen 2013 har Aktiespararna släppt frågan om revisorns rapportering till förmån för andra prioriterade kärnfrågor, men dialogen med revisorerna fortsätter. Bland annat märks den genom ett ökat utbyte med FAR, som inför årets stämmosäsong var inbjudna att medverka vid Aktiespararnas utbildning av bolagsbevakare.

Har ni en bra dialog med revisorerna?

– Ja, det tycker jag. Problemet är att på investerarsidan finns inte samma typ av specialistkunskap som på revisorssidan. Däremot finns det hos investerarna en väldig massa önskemål och vi har ibland svårt att förstå varför revisorerna har så svårt att uppfylla våra krav, säger Carl Rosén.

Han menar att det inom gällande lag finns utrymme för revisorn att säga mer.

– Jag tycker det är positivt att många revisorer säger mer än tidigare på bolagsstämman. Oftast är det viktig information om vilka överväganden som gjorts i revisonen och vilka fokusområden revisionen har haft. Då ställer man sig frågan varför revisorerna inte skulle kunna skriva ner det här, säger Carl Rosén, som efterlyser en mer informativ och användarvänlig revisionsberättelse.

– Carl Rosén kommer att bli bönhörd, säger FARs generalsekretetrare Dan Brännström och fortsätter:

– IAASB ska ju under året lansera en ny revisionsberättelse som bland annat svarar mot efterfrågan på mer information från revisorn.

Rakel Lennartsson

Aktiespararnas viktigaste frågor

Styrelsens engagemang

– Hur många styrelseuppdrag kan en person klara av? Vore även ”klädsamt” om alla ledamöter ägde ett minimum aktier i bolaget.

Anti-korruption

– En aktuell fråga som alla multinationella företag måste ägna sig åt, inte minst då lagstiftningen har skärpts de senaste tio åren, även i tidigare så kallade utvecklingsländer.

Ersättningsprogrammen

– Ersättningsprogram ska vara långsiktiga, breda (inte bara omfatta toppskiktet) och aktiebaserade (i motsats till optioner).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%