Innehåll

Balans nr 3 2013

Profil i Balans: Nu är det pappornas tur

Dagens pappor drar ett större lass, men avtrycken i statistiken är små.

Papporna i branschen drar nytta av flexibla arbetsvillkor för att hämta och lämna på dagis. De värderar sin partners karriär lika högt som sin egen och vill tillbringa ”kvantitetstid” med barnen. Men när det gäller den klassiska parametern för att mäta jämställdhet – uttaget av föräldradagar – ligger de dåligt till. Balans har träffat tre av dem; en ung delägare som gjort karriär inom rådgivning, en skattejurist och en revisor. Alla betonar vikten av att tillbringa tid med barnen. I stället för att ta ut föräldradagar tar de med sig jobbet hem.

Pappornas uttag av föräldraförsäkringen har ökat med 1–2 procentandelar varje år det senaste decenniet. 2000 tog papporna ut drygt 12 procent av föräldrapenningdagarna. 2010 hade uttaget ökat till cirka 23 procent. Det innebär att kvinnorna fortfarande tar ut mer än tre fjärdedelar av alla dagar.

Christer Wiberg har nått toppen, utan att behöva offra det viktigaste i livet. I februari tog han över ledarskapet för rådgivningsverksamheten på KPMG och kan därmed räknas till revisions- och rådgivningsbranschens höjdare.

– Jag har arbetat mycket, men det är min bestämda uppfattning att det går att förena karriär med familj. Därför är det så viktigt att vi har personer i organisationen som visar att det går, säger Christer Wiberg.

Han började på dåvarande Bohlins Revisionsbyrå, hemma i Kalmar. Det blev början på ett långt förhållande med KPMG, som han tidigt identifierade som ”en bra miljö för utveckling och lärande”. Efter studierna i Lund påbörjade han en klassisk revisorskarriär på KPMG i Stockholm. Men i stället för att ta sista steget mot en auktorisation flyttade han till London, tillsammans med Lotta som han träffade under studietiden.

– När jag började på KPMG i Stockholm sa jag till Lotta att jag nog skulle kunna få ett utbyte med KPMG i London. Så en dag sa hon: Nu har jag jobb i London!

Efter två år på KPMG i London hann Christer bara med ett år på Stockolmskontoret, innan det var dags för nästa utmaning: jobb som CFO på ett i IT-boomen snabbväxande riskkapitalfinansierat IT-bolag. IT-bubblan sprack och företaget tvingades krympa rejält, men för Christer Wiberg blev det en nyttig erfarenhet.

– Det som jag fick insikt i som CFO har varit viktiga för mig i min roll som konsult. Att vara en bra konsult handlar mycket om att förstå mottagaren, säger han.

Dörren till KPMG stod hela tiden öppen och Christer Wiberg kände att han hade mycket kvar att lära sig på revisions- och konsultbyrån, så han kom tillbaka. Sedan dess har karriären gått snabbt. 2006 blev han ansvarig för transaktionsserviceavdelningen. 2011 fick han ansvar för hela transaktionsverksamheten och i februari i år blev han alltså chef för rådgivningsverksamheten. Under den här tiden har han och Lotta gift sig och fått tre barn: Erik (2002), Emma (2004) och Calle (2007).

– Första barnet var den största omställningen för oss. Men det har absolut gått och förena ett spännande och utvecklande arbete med att ha familj, säger Christer Wiberg.

Han och Lotta har alltid pratat mycket om hur de vill ha det och vad som är viktigt för dem som individer och som familj. Båda vill satsa på karriären och båda vill satsa på familjen. Men det är Lotta som har tagit ut det mesta av föräldraledigheten.

– Min fru har velat vara hemma när barnen har varit små och så har vi varit hemma en del tillsammans. Så här i efterhand kan jag tänka att jag kanske skulle varit hemma några månader själv, men då tyckte vi båda att det var roligast att vara hemma tillsammans.

Christer Wiberg tycker att det är upp till varje individ och familj att göra sina val.

– Det finns inga generella lösningar. Vi har personer här som vill jobba jättemycket och personer som inte vill jobba mer än 40 timmar. Båda är okej så länge de gör riktigt bra arbete, säger han.

Hans eget val att inte ta ut så mycket föräldraledighet styrdes inte av karriäröverväganden.

– Nej, det var inte karriären som hindrade mig från att vara hemma. Att vara hemma med barn stör ingens karriär, slår han fast.

Som pappa tycker han att det blir viktigare att vara hemma ju äldre barnen blir. Och han använder flexibiliteten i sitt yrke till att rycka ut när barnen blir sjuka, följa med på tandläkarbesök och liknande.

– Spädbarn behöver mycket omsorg och tid, men när de blir äldre behöver de mer av en och man bygger relationer. Behovet av att vara med barnen ökar hela tiden och det blir bara roligare, säger han.

Christer Wiberg lämnar barnen nästan varje morgon och hämtar minst en dag i veckan. Ibland jobbar han över eller hemma senare på kvällen, men har han sagt att han ska vara hemma en viss tid, så håller han den.

– För min fru kan jag oftast förklara om jag kommer senare, men barnen förstår inte.

Förutom att hålla löften gentemot barnen tror Christer mycket på att tillbringa mycket tid med dem. Han köper inte tanken om kvalitetstid.

– Problemet är att man aldrig vet när kvalité infinner sig. Kvalité visar sig när man minst anar det. Det är därför man behöver kvantitet, säger han och förklarar:

– Alla föräldrar vet att alla timmar med barn inte är superkul, men helt plötsligt infinner sig underbara och förtroliga stunder. När det blir vet man inte innan. Man kan gå på Gröna Lund och äta popcorn och säkert ha en jättetrevlig dag, men risken är att riktig kvalité inte infinner sig just då, utan kanske när man steker fiskpinnar med barnen hemma i köket.

Modernt föräldraskap tycks handla om att inte välja mellan arbete eller familj, utan att klara båda genom att samarbeta, pussla och trixa. Men förr eller senare kommer en dag då pusslet inte går ihop.

– Barnen blir sjuka och min fru har ett jätteviktigt möte eller är på tjänsteresa. Då finns det inget annat alternativ än att ringa till sin kund och meddela att man inte kan träffas som planerat, säger Jörgen Graner skatterådgivare på KPMG i Stockholm.

Jörgen Graner arbetar främst med internationella storbolag. Det var jobbigt första gången han skulle lyfta luren för att ställa in ett möte. Innan barnen kom hade han alltid haft möjlighet att prioritera jobbet. Nu fanns det något annat som var ännu viktigare. Egentligen är det inte konstigare än att man själv kan få magsjuka och måste ställa in ett möte. Ändå kan det kännas värre.

– Det beror på vem man ställer in mötet med. Utländska kunder och män i de äldre generationerna är ovana vid att en pappa tar den här typen av ansvar och kan uppleva det som att man är nonchalant mot dem.

Svenska pappor som vabbar kan orsaka en rejäl kulturkrock.

– Jag har någon gång sagt till utländska kunder att jag är hemma med sjukt barn och de har tolkat det som att mitt barn legat på dödsbädden – om till och med pappan är hemma måste det vara allvarligt!

Då är det ofta lättare att säga att man själv är sjuk, konstaterar Jörgen Graner.

– Men det har skett en gradvis ökad förståelse och det är viss skillnad i dag mot bara för sju år sedan när jag var hemma med vårt första barn, tillägger han.

Jörgen Graner upplever att det finns ett stort intresse bland internationella kunder för den svenska modellen med världens längsta föräldraledighet, varav två månader är vikta för pappan. Själv har han varit hemma cirka fyra månader med varje barn, men har ”finansierat” ledigheten med en blandning av föräldradagar, kompledigt och semester.

– Det kan bli missvisande att bara räkna antalet föräldradagar som tas ut hos Försäkringskassan. Hur man är ledig med sina barn beror på vad man har för anställningsavtal, möjlighet att ta ut sparad flextid och semester, säger han.

Båda barnen, Anton 7 år och Filip 5 år, är födda i juli, när Jörgen ändå har haft semester samt en hel del övertid att ta ut. Även om Jörgen och hans fru Maria inte delat lika på föräldraförsäkringen, så tycker han att de tar gemensamt ansvar för barnen.

– Min fru har generellt tagit ut klart mer av föräldradagarna. Vi har olika typer av jobb och har lagt upp våra liv utifrån det. Hon arbetar inom ideella sektorn, vilket innebär engagemang vissa helger och då tar jag huvudansvaret hemma.

– Jag älskar att vara med mina barn och vill naturligtvis som alla andra hitta den där perfekta balansen i livet med både ett bra familjeliv och intressant jobb.

Jörgen Graner har använt sig av flexibiliteten i yrket. En period kunde han lägga upp sitt arbete så att han var hemma varannan dag mot att han jobbade desto mer de andra dagarna och fanns tillgänglig på telefon.

– Vid en viss tidpunkt får man väl säga att jag valt jobbet framför att vara hemma längre, för att det helt enkelt är viktigt för mig och jag tycker det är roligt. Det kan också kännas svårt att ta långledigt från en bra kundrelation som tagit lång tid och mycket energi att bygga upp.

– Vill man vara uppskattad bland kunder måste man ge en bra service.

Enligt Jörgen Graner finns det inga faktiska hinder för honom att ta ut föräldraledighet. KPMG är en bra arbetsplats i det avseendet. Däremot är det i dag svårt att som rådgivare mot kunder att logga ut helt och hållet.

– Det blir extra tydligt vid stora skeenden i livet, som när man får barn, eller när hela familjen ska ha en efterlängtad semester – och så ringer ens viktigaste kund på mobilen ...

Då ställs sakerna på sin spets.

Den nya tekniken underlättar distansarbete, men har också ökat kraven på tillgänglighet. Jörgen Graner hanterar det genom att bara kolla av mejlen vid vissa tider, men det har också blivit svårare att hantera sedan man fick mejlen i telefonen och man har en och samma telefon i jobbet och privat.

– Utmaningen handlar om att vara närvarande när man är med familjen. Får man ett jobbsamtal, eller mejl, tar jobbtankarna lätt över, säger han.

Lars Ekman, godkänd revisor på PwC i Umeå, känner igen sig i Stockholmspappornas vardag. Att få barn innebär både utmaningar och möjligheter för karriären. En av de bästa sakerna är att man lär sig att prioritera, tycker Lars Ekman.

– Innan man hade barn kunde man jobba hur mycket som helst, nu kan man fråga sig om alla de där övertidstimmarna man gjorde var kvalité, säger han.

Med barn blir man bättre på att prioritera, delegera och ta hjälp. Lars Ekman tror att det har varit positivt för hans arbetsprestation. Men han inser att föräldraskapet – världens mest utbyggda jämställdhets- och familjepolitik till trots – påverkar män och kvinnor olika.

– Det vore intressant att höra vad tjejerna i branschen tycker. En mamma som ammar är ofta tvingad att vare ledig längre, risken är att de i så fall tappar sina kunder. Man kan undra hur de kvinnor som är påskrivande revisorer med egen kundstock har hanterat det när de får barn, säger Lars Ekman.

Första gången han ställdes inför dilemmat att behöva släppa kontakten med sina kunder var när han provade på att jobba med rådgivning. Andra gången var när han fick barn. Båda gångerna har han kommit till slutsatsen att det är de långsiktiga relationerna med företag och företagare som är hans drivkraft i jobbet.

– Det är relationerna som gör jobbet. Revisorstiteln hade jag kunnat släppa, men jag ville inte släppa mina kunder. Jag var bara i början av att lära känna många av företagen och företagarna, säger Lars Ekman.

Därför tror han inte att han skulle kunna vara föräldraledig på heltid alltför lång tid.

– Med vår äldsta, Tilda 4 år, var jag hemma runt tre månader, inklusive semester. När jag gick på den perioden tyckte jag att det var hur lång tid som helst. Men när den var över kändes det som man knappt hade hunnit börja.

I somras fick Lars och hans sambo Linda tvillingar, pojkarna Anton och Jakob. Precis som med Tilda, lägger paret upp ledigheten efter hand, beroende på hur deras respektive arbetssituationer utvecklas, och hur det går för barnen.

– Jag tog hand om inskolningen av Tilda under min föräldraledighet. Hon trivdes snabbt och tyckte att det var roligt, så då kändes det ganska naturligt för mig att gå tillbaka till jobbet, säger Lars Ekman.

Lars Ekmans sambo är lärare och pendlare, vilket gör henne betydligt mer bunden vid tider. Själv använder han flexibiliteten i revisorsyrket till att finnas till hands för sina barn.

– Om Tilda verkar trött kan jag justera mitt schema och hämta henne tidigare om jag inte har något speciellt inbokat.

Trots att hans sammanhängande föräldraledighet med första barnet blev ganska kort, tycker han inte att han fått för lite tid. Relationsbyggandet med barnen pågår hela tiden och Lars och Linda löser vardagen genom att dela lika på hämtning och lämning.

– Man bygger relation med sina barn genom de här vardagskonflikterna som uppstår. Det är inte alltid jättekul, men en del av barnens utveckling som man inte vill missa, säger Lars Ekman.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%