Innehåll

Balans nr 3 2013

Inblick: Miljardsatsning på mindre företag i EU

Europas ekonomiska framgång är beroende av starka, dynamiska och innovativa små och medelstora företag. För att skapa tillväxt behövs en stabil ekonomi med en trygg finansiering. Dessa företag har dock svårt att få den finansiering som krävs för att utvecklas.

Det är bakgrunden till att EU satsar 2,5 miljarder euro under perioden 2014 till 2020 på ”programmet för företagens konkurrenskraft och små- och medelstora företag”. Till stor del bygger det vidare på det nuvarande programmet för konkurrenskraft och innovation. Det nya programmet fokuserar framför allt på följande grupper: 1) Entreprenörer, särskilt i små och medelstora företag. 2) Människor som vill starta eget, men som stöter på svårigheter vid etablering eller utveckling av sitt företag. 3) EU-ländernas myndigheter, som kommer att få bättre stöd i sitt arbete för att utarbeta och genomföra effektiva politiska reformer.

EU-kommissionens näringslivskommissionär och vice ordförande Antonio Tajani kommenterade programmet i samband med offentliggörandet: ”Att underlätta små och medelstora företags tillgång till finansiering och marknader samt att förbättra näringspolitiken är av avgörande betydelse för att vi ska kunna övervinna krisen. Det här programmet kommer att bidra till att frigöra företagens tillväxtpotential. Vi kommer att förbättra företagens konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen, och i förlängningen stärka EUs tillväxtpotential.”

Det nya programmet har följande generella mål:

Förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering i form av bidrag och lån: För investeringar i tillväxtfasen kommer det att finnas möjlighet att söka lån eller bidrag, som kan vara förenade med krav på framtida prestationer.

Förbättra tillgången till marknader inom och utanför EU: Tillväxtinriktade stödtjänster kommer att erbjudas företagen genom nätverket Enterprise Europe för att underlätta företagens expansion på den inre marknaden. Programmet kommer också att ge stöd till små och medelstora företag på marknader utanför EU, särskilt för att minska skillnaderna när det gäller regelverk och företagsmiljö mellan EU och EUs huvudsakliga handelspartners.

Främja företagarandan: I verksamheten ingår utveckling av företagarkunskap och företagaranda, särskilt för nya företagare, kvinnor och ungdomar.

En del av de 2,5 miljarder euro kommer att gå till finansiering av nätverket Enterprise Europe, internationellt näringslivssamarbete och utbildning i entreprenörskap.

Enterprise Europe är i kontakt med över två miljoner små och medelstora företag varje år. Över hälften av dem som använt de tjänster som nätverket erbjuder har gått in på nya marknader eller utvecklat nya produkter. Nätverket tillhandahåller tjänster via 3.000 anställda på 600 regionala kontor i 53 länder. De hjälper bland annat till med att ta fram marknadsinformation, hitta möjliga affärs- och teknikpartners och få dem att delta i EU-forskning och innovativa aktiviteter. De ger även finansieringsråd och tips om hur ett företag kan bli mer internationellt. Nätverket satsar också på att främja fler kvinnliga entreprenörer genom särskilda ambassadörer och mentorer.

I Sverige finns det 16 regionala kontor. Tillväxtverket är huvudfinansiär och koordinerar den svenska verksamheten. Mer information om nätverket finns på www.enterpriseeurope.se. Revisions- och rådgivningsbranschen har ett utmärkt tillfälle att informera företagen om de möjligheter detta program kan ge.

Ewa Fallenius är ansvarig för EU-frågor och omvärldsbevakning på FAR.

Ewa Fallenius skriver i varje nummer av Balans.

ewa.fallenius@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...