Innehåll

Balans nr 3 2013

Hur ser revisions- och redovisningsbranschen ut år 2025?

De viktigaste trenderna i branschen ska identifieras. Framtidsstudien ska vara klar till branschdagarna i september.

FAR ska, tillsammans med framtidsanalysföretaget Kairos Future, ta reda på hur revisions- och redovisningsbranschen ser ut 2025. Redan i mars kommer ett 60-tal företrädare för branschen att samlas för att identifiera de viktigaste trenderna.

– Som branschorganisation har vi en viktig uppgift att spana på framtiden. Vilka trender påverkar morgondagens revision och redovisning och vilka förväntningar har omvärlden på vår bransch? Det är några frågor vi kommer att titta närmare på säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Men FAR kommer inte bara att vända sig till medlemmar och branschen för att ta reda på hur framtiden kommer att se ut. Branschorganisationen kommer även att lyssna till företrädare för näringslivet, myndigheter och forskare för att få deras syn på branschens utveckling.

– Vi kommer att kommunicera kontinuerligt genom att lyfta olika framtidsfrågor i rapporter och genom att arrangera seminarier. Arbetet går också att följa på FARs webbplats, säger Dan Brännström som betonar att arbetet ska präglas av stor öppenhet.

Framtidsstudien, som kommer att presenteras 28 september i år, blir ett viktigt avstamp för FARs fortsatta arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...