Innehåll

Balans nr 3 2013

Hur ser revisions- och redovisningsbranschen ut år 2025?

De viktigaste trenderna i branschen ska identifieras. Framtidsstudien ska vara klar till branschdagarna i september.

FAR ska, tillsammans med framtidsanalysföretaget Kairos Future, ta reda på hur revisions- och redovisningsbranschen ser ut 2025. Redan i mars kommer ett 60-tal företrädare för branschen att samlas för att identifiera de viktigaste trenderna.

– Som branschorganisation har vi en viktig uppgift att spana på framtiden. Vilka trender påverkar morgondagens revision och redovisning och vilka förväntningar har omvärlden på vår bransch? Det är några frågor vi kommer att titta närmare på säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Men FAR kommer inte bara att vända sig till medlemmar och branschen för att ta reda på hur framtiden kommer att se ut. Branschorganisationen kommer även att lyssna till företrädare för näringslivet, myndigheter och forskare för att få deras syn på branschens utveckling.

– Vi kommer att kommunicera kontinuerligt genom att lyfta olika framtidsfrågor i rapporter och genom att arrangera seminarier. Arbetet går också att följa på FARs webbplats, säger Dan Brännström som betonar att arbetet ska präglas av stor öppenhet.

Framtidsstudien, som kommer att presenteras 28 september i år, blir ett viktigt avstamp för FARs fortsatta arbete med att påverka politiker och andra beslutsfattare.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%