Innehåll

Balans nr 6 2014

K3 – en öppning för progressiva avskrivningar?

Förbudet mot progressiva avskrivningar kan bli en faktor i valet mellan K2 och K3. Det principbaserade K3-regelverket innehåller nämligen inget uttryckligt förbud mot den kontroversiella avskrivningsmetoden.

28 april fattade Bokföringsnämnden (BFN) sitt beslut, som förenklat har beskrivits som ett omedelbart förbud mot progressiva avskrivningar. Beslutet gäller från och med offentliggörandet och har ingen retroaktiv tillämpning.

– Bokföringsnämnden ser beslutet som ett förtydligande och inte som en förändring av de allmänna rådens innebörd. Därför är frågan om tidpunkt inte så intressant för oss, utan skälen för byte av avskrivningsmetod måste bedömas från fall till fall och sedan redovisas därefter, säger Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden.

Beslutet har skapat en del oro på marknaden och FAR har fått många samtal om vad det kommer att innebära, berättar Lennart Iredahl, revisionsexpert på FAR.

– Vi har fått ett stort antal mail och telefonsamtal från personer och föreningar som vill ha klarhet i olika saker. Vanliga frågor är om de måste höja årsavgiften eller om det är tillåtet att gå med underskott, enligt stadgar och lagstiftning.

Lennart Iredahl menar att det juridiska läget kan vara oklart och att det skulle behövas en oberoende utredning för att räta ut alla frågetecken.

När det gäller innebörden av BFN:s uttalande från 28 april har FAR emellertid lämnat besked. Förenklat kan det sammanfattas att från och med 2014 måste berörda föreningar tillämpa en ny avskrivningsmetod, eftersom progressiva avskrivningar på byggnader inte är tillåtet som metod enligt K2. K2 blir obligatoriskt från och med räkenskapsåret 2014 för föreningar som inte väljer att tillämpa K3.

Men det är långt ifrån säkert att alla bostadsrättsföreningar kommer att välja K2. Tidigare har det kanske lutat åt det hållet, eftersom många har velat undvika den i K3 obligatoriska komponentmetoden. Men frågan om progressiva avskrivningar tillför ytterligare en ny dimension till valet mellan K2 och K3.

– K3 listar exempel på möjliga avskrivningsmetoder. Progressiva avskrivningar är inte med bland dessa, men eftersom listade metoder bara är exempel finns det strängt taget inget förbud mot progressiva avskrivningar, säger Lennart Iredahl.

Stefan Pärlhem bekräftar att K3 inte innehåller något uttryckligt förbud mot tillämpning av progressiv avskrivningsmetod och att det finns en risk att föreningar skulle använda detta som stöd för att inte byta avskrivningsmetod.

– Jag håller inte för uteslutet att det skulle kunna ske, men det är ingenting jag skulle rekommendera, säger Stefan Pärlhem. Särskilt inte om nyttjandet av byggnaden är jämt fördelat över tiden.

Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk är det inte sannolikt att BFN kommer att gå ut med ett lika tydligt ställningstagande som i fallet med K2 och progressiva avskrivningar.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%