Innehåll

Balans nr 7 2014

Sverige värd för NRF:s årliga möte

Nordiska Revisorsförbundets (NRF) årsmöte hölls i år i Ystad med FAR som värd och arrangör. Förutom representanter för de nordiska medlemsorganisationerna, FAR:s systerorganisationer i Danmark, Norge, Finland och på Island, var representanter från Fédération des Experts comptables Européens (FEE) och International Federation och Accountants (IFAC) med vid mötet.

Några av punkterna som diskuterades handlade om vilket inflytande det nordiska samarbetet har haft på IFAC:s agenda.

– Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin. Om Norden ska ha en röst i den globala diskussionen måste den vara samordnad, säger Jens Røder, generalsekreterare i NRF.

Vid mötet fattades beslut om tre prioriterade frågor för det kommande verksamhetsåret: Fortsatt fokus på förenklad revision för mindre företag, samordnad implementering av EU:s kommande förordning och direktiv om revisorer och revision (Revisionspaketet), erfarenhetsutbyte om hur de nationella organisationerna kan arbeta proaktivt med förtroendefrågan.

Projektet om att ta fram en nordisk standard för förenklad revision för mindre företag har redan rönt stor internationell uppmärksamhet. 24 september möts projektgruppen i Helsingfors. Målsättningen är att kunna presentera en konkret standard 2016.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%