Innehåll

Balans nr 2 2015

3:12-reglerna utreds – igen

Regeringen planerar för nya åtstramningar av 3:12-reglerna. Det framkommer i det tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag som regeringen beslutade om i januari. Syftet är att förhindra ytterligare skattedriven inkomstomvandling.

Sedan den stora skattereformen för 25 år sedan har spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst ökat, enligt regeringen. Därför har den beslutat att utöka översynen av 3:12-reglerna. Nyheten var aviserad i höstbudgeten, men tilläggsdirektivets omfattning och ansats kom som en överraskning för branschens skatteexperter.

– Vi förväntade oss en mindre översyn som skulle lösa ett fåtal problem i positiv anda. Nu får vi i stället en stor utredning som ska lösa många problem i restriktiv anda, säger Gunnar Thuresson, skatteexpert på KPMG och ordförande i FAR:s skattesektion.

Hans Peter Larsson, skatteexpert på PwC, instämmer:

– Med tilläggsdirektivet blir utredningen tio gånger större än den ursprungligen var, säger han.

Annika Fritsch är skatteexpert på Företagarna och expert i den aktuella utredningen, som nu fått förlängt uppdrag till 1 september 2016.

– Det är en genomgripande översyn vi nu ska ta oss an och det är klart att man kan känna en oro över att klockan ska vridas tillbaka till 1990 och den misstro mot företagare som fanns när 3:12-reglerna utformades, säger hon.

Från början var regelverket närmast att likna vid en stopplagstiftning med mycket begränsad möjlighet till kapitalbeskattad utdelning. Sedan har regelverket lättats upp och stramats åt i omgångar, senast av den förra regeringen under med finansminister Anders Borg (M) i spetsen. Men nu vill alltså hans efterträdare Magdalena Andersson (S) göra en total översyn av regelverket, vilket skapar stor oro.

– Ett par timmar innan tilläggsdirektivet kom satt jag med ett par kunder och planerade för deras generationsskifte. Nu måste jag berätta för dem att vi inte vet hur villkoren kommer att se ut när det väl blir aktuellt, säger Hans Peter Larsson.

– Var kommer de häftiga kastvindarna ifrån? Nödvändig översyn borde ha kunnat göras i 2013 års reformering när man hade ångan uppe, säger Gunnar Thuresson.

Annika Fritsch är också oroad för hur detta kommer att slå mot företagen.

– Fyra av fem jobb skapas i små företag. Jag lovar att kämpa för att förslagen ska bli så företagsvänliga som möjligt och peka på vilka negativa konsekvenser en skärpning kan få för företagande och sysselsättning, säger Annika Fritsch.

Att det är frågan om åtstramningar är däremot klart då regeringens direktiv till utredningen är att förslagen ”sammantaget inte ska medföra minskade utan ökade skatteintäkter”.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...