Innehåll

Balans nr 2 2015

Hur påverkar automatiseringen din affärsmodell?

Ulla Hemmi, vd på företaget Opus Capita, är civilekonomen som arbetat med data och kommunikation sedan mitten av 1980-talet. Hon har följt de nordiska ländernas IT-försprång ut i världen, men ser att det finns en stor effektiviseringspotential inom ekonomiområdet.

Industriarbetarna har sett den industriella revolutionen både komma och gå, men nu är det tjänstemännens tur. Särskilt ekonomiområdet tycks ha varit fredat från stora förändringar.

– Många som arbetar på ekonomiavdelningar är välutbildade vilket förmodligen har skyddat dem från att bli utbytta mot datorer. Men automatiseringen är en möjlighet att få arbeta högre upp i värdekedjan med mer stimulerande arbetsuppgifter.

Ulla Hemmi tvekar inte att kalla omställningen för den nya industriella revolutionen.

– Automatiseringen pressar produktionskostnaderna samtidigt som det innebär en potentiell värdeökning för kunden, säger hon.

I dag finns det mjukvarurobotar som kan göra samma sak som människor, fast snabbare och bättre.

– Fördelen med robotar är att de aldrig gör fel, de försöker exempelvis aldrig ta några genvägar, säger Ulla Hemmi.

Automatisering handlar om att ersätta manuella arbetsuppgifter eller hela processer med IT eller robotar. Ja, inga plåtgubbar utan mjukvarurobotar, som Ulla Hemmi påpekar. I praktiken handlar det om automatisk matchning av data. Exempelvis kan en dator matcha en inköpsorder mot ett ramavtal eller en leverantörsfaktura mot en inköpsorder, vilket är steg på vägen mot automatisk attestering och helautomatiserade fakturaflöden. Konteringen kan också automatiseras.

– Jag tror inte på en generell standard, men inom ett företag går det att automatisera konteringen genom att upprätta en struktur och ett regelverk som passar företaget, säger Ulla Hemmi.

Den stora frågan är hur automatiseringen påverkar ditt företags affärsmodell, det vill säga vad du tjänar pengarna på. Hur räknar man ut priset på en tjänst när det inte längre är nedlagd tid utan upplevt värde som ska mätas?

– I verkligheten är dagens prissättningsmodell kostnadsbaserad, men i och med automatiseringen gäller det att börja fundera på värdet av ett bra bokslut, säger Ulla Hemmi och menar att det handlar om att ta reda på nyttovärdet av sin tjänst.

Om man arbetar med fasta priser bör man tänka på att bygga in ett volymvillkor, tipsar Ulla Hemmi.

– Det tvingar dina kundföretag att göra bra prognoser och hjälper dig att planera ditt arbete under året så att du får en jämn resursfördelning.

En förbluffande liten andel jobbar automatiserat i dag. Ulla Hemmi tror att det kanske rör sig om tio procent av företagen.

– Det betyder att det finns en stor potential, särskilt för dem som är tidigt ute. Om fem år kommer de flesta att ha provat och om tio år tror jag att automatiseringen är en självklarhet, säger hon.

Men kom ihåg att implementeringsfasen alltid blir längre än man kalkylerat med, säger Ulla Hemmi.

Rakel Lennartsson

Exempel på tjänster som kan automatiseras

  1. Bokföring
  2. Fakturaflöden
  3. Kontering
  4. Attestering

En inskannad faktura har ingenting med automatisering att göra utan är bara en digital bild av en pappersfaktura. För att kunna automatisera fakturaflödet krävs en riktig e-faktura. Finns det även ett digitaliserat leverantörsavtal kan en mjukvarurobot, som är rätt programmerad, i princip kontera och attestera fakturan.

En robot kan titta, peka och klicka men den kan inte dra slutsatser. Däremot finns det så kallade självlärande system som är en form av artificiell intelligens som kan fånga upp trender ur en erfarenhetsmassa eller återkommande data.

Vid prissättning, tänk fast pris och nyttovärde. I takt med att byrån automatiserar sitt arbete ökar marginalen. Men det kan ta längre tid än beräknat så justera prisnivån allt eftersom.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...