Innehåll

Balans nr 3 2015

Redovisningstillsynen på väg att lösas

I dagarna kommer det efterlängtade förslaget som ska lösa börsbolagens redovisningstillsyn för överskådlig framtid. Före detta justitierådet Olle Stenman står bakom betänkandet.

Frågan om redovisningstillsynens utformning har stötts och blötts under många år. Den svenska lösningen där myndighetsansvaret har varit delegerat till marknadsplatserna, alltså börserna, är ett undantag i EU. Modellen har kritiserats från flera håll: Internationella valutafonden (IMF) har anmärkt på oberoendeproblematiken med att börsen granskar sina egna kunder. Och börserna själva har heller inte velat ha den rollen, utan har sedan flera år tillbaka försökt att lämna tillbaka ansvaret till Finansinspektionen.

– Frågan har varit uppe i ett antal utredningar de senaste tio-tolv åren, men det är som att ingen har velat ta i den riktigt, säger Olle Stenman, före detta justitieråd och Bokföringsnämndens ordförande.

Olle Stenman är den särskilda utredare som förhoppningsvis ska ge frågan en slutgiltig lösning. Till sin hjälp har han haft ett stort antal sakkunniga och ett par sekreterare. Frågan om redovisningstillsynen är en del i utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (Fi 2013:07), på grund av skärpta regler från EU. Den tilltagande samordningen inom EU har även framförts som ytterligare ett argument för att Sverige ska se över sin modell.

Onsdagen 4 mars lämnar Olle Stenman sitt slutbetänkande till konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund. Därefter kommer betänkandet remitteras i cirka tre månader.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...