Innehåll

Balans nr 3 2015

PwC vann över Skatteverket

Skatteverket kommer inte att vända sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att pröva frågan om marknadsvärdering av delägarnas aktier. Därmed har PwC fått rätt gentemot Skatteverket.

I fyra år har tvisten mellan Skatteverket och PwC pågått. Det var under 2011 som Skatteverket initierade en utredning, som ett och ett halvt år senare resulterade i att 45 delägare på PwC upptaxerades. Grunden var att Skatteverket gjorde en annan marknadsvärdering än PwC av aktierna som delägarna fått köpa i revisionsbyrån. Differensen mellan förvärvspris och marknadspris blev, enligt Skatteverket, en skattepliktig förmån som enligt myndigheten skulle beskattas som inkomst av tjänst.

Men efter några års processande står det nu klart att PwC har fått rätt i frågan. Och Staffan Sundkvist, skattejurist på PwC och ett av ombuden för de delägare som upptaxerats, är inte förvånad.

– Vi har varit säkra på att vi skulle få rätt. Lagtexten anger tydligt att aktier som anställda förvärvar ska värderas till marknadspris. Vi har utgått från att det ska vara fråga om ett verkligt marknadspris beräknat enligt vedertagna och vetenskapliga principer. Skatteverket har dock hävdat att man ska göra en värdering av en fiktiv aktie och gjort flera olika värderingar med den utgångspunkten, säger han.

När beslutet om upptaxeringen kom från Skatteverket i december 2012 valde PwC att överklaga det. PwC fick rätt i Förvaltningsrätten som i sin dom konstaterade att Skatteverket hade bevisbördan för sitt påstående om aktiernas marknadsvärde, och att Skatteverket skulle göra det sannolikt att marknadsvärdet tydligt översteg det värde bolaget tillämpat.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten, men även där gjorde domstolen samma bedömning som Förvaltningsrätten. I början av februari kom beskedet att Skatteverket väljer att inte ta frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och begära prövningstillstånd. Därmed avslutas en lång process, som har varit av stor principiell betydelse för ett stort antal företag i branschen.

– Skatteverket har inte lyckats visa att värdet på aktierna överstiger det värde som erlagts för aktien, tio kronor. Vår bedömning är att detta ärende inte är ett lämpligt ärende att ansöka om prövningstillstånd i Högsta görvaltningsdomstolen och övriga utredningar i insatsen läggs ner, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning.

Han konstaterar också att under utredningarna av dessa delägarprogram så har lagstiftaren skärpt 3:12-reglerna, vilka har haft betydelse för dessa fall.

– Regeringen har också tillsatt en utredning avseende incitamentsprogram, Incitamentsutredningen. Utredningen kommer att titta på delägarprogram för att få väl fungerande regler på plats, säger Tomas Algotsson.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...