Innehåll

Balans nr 4 2015

Klart med Svedea och Länsförsäkringar

Länsförsäkringar har fått förnyat förtroende när det gäller ansvarsförsäkringar för revisorer och redovisningskonsulter. För kontors- och sjukavbrottsförsäkringar har FAR tecknat avtal med Svedea.

Vid årsskiftet bytte FAR försäkringsförmedlare från Aon till Willis. Genom Willis erbjuds FAR:s medlemmar upphandlade försäkringsprogram till bra premier och villkor, samt ett team med spetskompetens att kontakta om en skadesituation uppstår.

Den viktigaste av försäkringarna Willis tillhandahåller är ansvarsförsäkringen för revisorer och redovisningskonsulter, i samband med fel eller försummelse kopplade till uppdraget.

Under hösten genomfördes en omfattande upphandling av nya försäkringslösningar och när den var färdig stod det klart att Länsförsäkringar fick förnyat förtroende när det gäller ansvarsförsäkringarna. Länsförsäkringar har varit FAR:s försäkringsgivare sedan 2007.

Alla revisorer måste enligt lag teckna ansvarsförsäkring, och den här typen av försäkring lämpar sig väl för en gruppförsäkringslösning. Även redovisningskonsulter och specialister har behov av ett ansvarsförsäkringsskydd, och genom att skapa en gruppförsäkring har det varit lättare att förhandla fram bra villkor för FAR:s medlemmar.

För kontors- och sjukavbrottsförsäkringar har FAR tecknat avtal med Svedea, som i första hand jobbar med gruppförsäkringar för företag, yrkesgrupper, organisationer och föreningar.

– Svedea har en bred erfarenhet av anpassade försäkringslösningar tillsammans med ett mycket flexibelt försäkringssystem. Det är en av anledningarna till att vi valde dem, säger Carl Brege, projektledare på FAR för försäkringsupphandlingen.

FAR erbjuder även sina medlemmar en frivillig gruppförsäkring, och har upphandlat livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, barn- och ungdomsförsäkring upp till 25 års ålder, sjukförsäkring som täcker inkomstförlust efter tre månader och privat sjukförsäkring med tillgång till privat specialistvård när den offentliga vården inte hinner med. När det gäller den frivilliga gruppförsäkringen är EuroAccident försäkringsgivare.

Vid frågor om FAR:s försäkringslösningar ska medlemmarna kontakta Willis, som fungerar som FAR:s egen försäkringsavdelning. Willis kommer att delta i utbildningsinsatser och information kring försäkringsprodukter gentemot FAR:s medlemmar. Det är också Willis man ska kontakta i frågor rörande försäkringar.

Mer information om försäkringslösningarna och premier finns också på www.farforsakring.se.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...