Innehåll

Balans nr 4 2015

Ny kommitté stärker redovisning i offentlig sektor

För att stärka och öka trovärdigheten föreslår en arbetsgrupp inom International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) att en ny kommitté ”the Public Interest Committee” ska skapas.

Förslaget presenterades i en rapport tidigare i år. Syftet med detta är bland annat att ta tillvara det allmännas intresse när man arbetar fram framtida standarder inom IPSASB. Kommittén ska granska och ge råd åt såväl IPSASB som åt IFAC, International Federation of Accountants, som är en global organisation för redovisning och revision. Däremot är inte tanken att kommittén ska ha en direkt roll i utformningen av standarderna.

I rapporten föreslås även att effekten av den nya kommittén ska utvärderas senast år 2020.

IPSASB, har som mål att kvaliteten och insynen ska öka inom den offentliga sektorns finansiella rapportering. Detta bland annat genom standarder med hög kvalitet. IPSASB har tidigare kritiserats, bland annat av akademiker, för att inte vara tillräckligt anpassad till den offentliga sektorn utan i för hög grad utgå från den privata sektorn.

Åsa Ohlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...