Innehåll

Balans nr 4 2015

Extern vd lyfter byrån

Baker Tilly Helsingborg är den unga byrån med ett modernt sätt att se på ledarskap. Delägarna har backat ett steg och bildat en funktionell styrelse för att kunna lyfta blicken och satsa på strategier. Vd:n har fullt ansvar för den dagliga driften. Framtidens melodi, enligt de inblandade.

De stora förändringar som just nu pågår i revisions- och redovisningsbranschen för med sig stora utmaningar för byråerna. En del satsar stort på att möta dem – med gott resultat.

I Helsingborgs expansiva och moderna stadsdel Väla ligger Baker Tilly i stora, luftiga lokaler. I en skål på bordet innanför entrén ligger små askar med lakrits från den lokala tillverkaren, och en etikett med texten ”We love bokslut and lakrits”. Här finns även pennor, skoputs och andra saker med byråns namn, lagom stora för kunden att stoppa i fickan när han eller hon lämnar byrån. Allt för att skapa så positiva kundrelationer som möjligt.

För Baker Tilly Helsingborg skäms inte för att ta plats och synas. En av bilarna är stripad med Baker Tillys logga, som blir självlysande i mörker. Och personalen har fått jackor med företagets namn samt texten revisor eller redovisningskonsult på ryggen. Här handlar det om att vara stolt över sitt yrke och sitt företag.

– Dessutom märker vi ju att det är ett bra sätt att skapa kontakt och marknadsföra oss. Folk blir nyfikna när de ser bilen ute på stan, och vi får frågor när vi har våra jackor. Det är ett bra sätt att bygga varumärket, säger Johan Henriksson.

Han är vd och ansvarar för driften både i Helsingborg och på kontoret i Höganäs. Bakom sig har han en masterexamen från Lunds universitet inom Accounting and Management Control och han trivs med att kombinera sina intressen, ekonomi, ledarskap och marknadsföring.

– Jag började på kontoret här i Helsingborg och kom ganska snabbt att arbeta med marknadsföringsfrågor, sedan blev jag kontorschef och marknadschef, berättar han.

Men Johan Henriksson blev inte långvarig på den posten. Inte på grund av något missnöje hos styrelsen. Tvärtom. Delägarna i Baker Tilly Helsingborg tänker nytt och annorlunda.

– Jag fick frågan om jag ville bli vd. Delägarna hade haft ett möte och kommit fram till att de tyckte att det var fel att de satt och styrde verksamheten. För dem var det viktigt att få in ett ungdomligt tänk och att sticka ut på marknaden, säger Johan Henriksson.

Mats Törnros, delägare, berättar att han och de andra hade känt att något behövde göras. Styrelsemötena tenderade att bli tunga och långdragna med mycket diskussioner.

– Det kunde bli lite av ”alla måste ha sitt ord med” och ibland kändes det som om vi var ineffektiva. Nyckeln i vårt fall blev då att släppa in Johan och låta honom få fria tyglar, säger Mats Törnros.

Avgörande för det beslutet var att alla delägarna var överens, och kände att de vågade lita på Johan Henriksson. Visst var det ovant i början konstaterar delägarna, men aldrig jobbigt. Och resultatet föll ut så väl att de aldrig har behövt fundera på om det var rätt eller fel.

– Det har fungerat mycket bra. Upplägget är så att jag har daglig kontakt med Johan och vi stämmer av löpande. Visst underlättades beslutet av att Johan redan var anställd hos oss, och att det var någon vi var väl förtrogna med. Det hade kanske varit annorlunda om vi rekryterat någon externt, säger Mats Törnros.

Att göra Johan Henriksson till vd har inneburit att antalet styrelsemöten dragits ner från ett eller två i månaden till fyra om året. Och när delägarna väl har styrelsemöten är det de stora frågorna som dryftas, i stället för placeringen av kaffemaskinen i personalrummet.

– Beslutet att ha en vd som sköter det dagliga har frigjort så mycket tid. Nu kan vi delägare ägna oss åt styrelsearbetet och ha rätt fokus, ett mer strategiskt arbete. Det har också gjort delägarskapet och styrelsearbetet så mycket roligare, säger Mats Törnros.

Lösningen är något som de varmt rekommenderar andra små och medelstora byråer. Framför allt för att det ger byrån en bra möjlighet att växa.

– Ser man på resultatet kan vi konstatera att vi får ut mycket mer av delägarnas tid på det här sättet. Nu slipper de bland annat alla personalfrågor och kan koncentrera sig på det som de tycker är absolut roligast, nämligen kontakterna med kunderna. För det är ju så att bara för att man är en fantastiskt duktig revisor betyder det inte per automatik att man är en fantastiskt duktig vd. Det är två helt olika uppdrag, säger Johan Henriksson.

Lösningen har även uppskattats av kunderna och av medarbetarna.

– Nu vet de som arbetar här att det är mitt ansvar att se till att alla trivs och delägarna kan släppa de frågorna, säger Johan Henriksson.

Och att personalen trivs går inte att ta miste på. Personalen på kontoret är relativt ung och Johan Henriksson betonar att det är viktigt att kunna kombinera arbetet med livet i övrigt. Om personalen inte mår bra säljer man också dåligt till kunden. Alltså är personalen företagets främsta tillgång, och också det man ska satsa på.

– Vi vill att de som arbetar här ska känna att de är delaktiga och att de har möjlighet att påverka sitt arbete. Det är till exempel mitt ansvar att se till att det finns tillräckligt många anställda, så att ingen behöver jobba över orimligt mycket, säger Johan Henriksson.

Man ordnar också en hel del gemensamma aktiviteter på kontoret. Bland annat brukar man ha en mycket uppskattad julfest, och i samband med vissa möten på byrån har man också en ”hemlig kvart”. Johan Henriksson jämför det med roliga timmen, som många har upplevt i skolan.

– Vår inställning är att har man ett möte där man ska leverera mycket tung information måste man få ha lite roligt också. Vi har bland annat haft ”kast med FAR-volymen” i korridoren och spelat minigolf inomhus, berättar han.

En annan populär aktivitet var när personalen fick genomföra en variant av tv-programmet ”Amazing Race” där deltagarna ska ta sig från en punkt till en annan, med en låg summa i plånboken.

– Vi hade ett Amazing Race då alla fick samlas här på kontoret. Sedan delade vi in dem i grupper, varje grupp fick 200 kronor och så sa vi: ”Vi ses i Ängelholm”. Då var det först dit som gällde. Mycket uppskattat, säger Johan Henriksson.

Men det är inte bara nöje på byrån. Det arbetas också. Och på samma sätt som man är mån om sina anställda är man också mån om kunderna, och ordnar en hel del kundevent.

– Det är det som är framtiden. Vi måste möta kunderna på nya sätt. Vi kan inte bara sitta här och vänta på att de ska ringa till oss och säga att de behöver hjälp. Vi måste komma ut bland kunderna och visa dem varför de behöver oss, säger Johan Henriksson entusiastiskt.

Han konstaterar att för framtidens revisor kommer den sociala biten vara minst lika viktig som siffrorna. Att kunna ”ta folk” blir en allt viktigare egenskap på en föränderlig marknad.

– En del verkar tänka att det är produkten revision vi säljer. Men nej, det är det inte. Det är egentligen människorna vi skickar ut till kunderna som är vår produkt. Vår kunskap och det förtroende kunden har för oss, det är vad vi säljer och för att det ska bli riktigt bra krävs att man kan förstå och lyssna på kunden, säger Johan Henriksson.

– En fullgod revision kan du aldrig göra bara genom att titta på siffror. Du måste komma ut, träffa kunden, se vad som finns bakom företaget och kunna ställa rätt frågor. Det kräver social kompetens, fortsätter han.

Baker Tilly Helsingborg består av två kontor. Ett i Helsingborg och ett i Höganäs. För en vd är det en utmaning att få ihop båda verksamheterna till en, och att skapa känslan av att: ”Vi är ett kontor”. Johan Henriksson löser det genom att personalen arbetar i team runt kunderna, och att ha löpande avstämningssamtal med personalen.

– Alla vi som jobbar på Baker Tilly Helsingborg jobbar på båda ställena, både i Helsingborg och i Höganäs. Det beror lite på var kunden sitter. Dessutom uppskattar de flesta att få byta arbetsmiljö då och då, säger Johan Henriksson.

Charlotta Marténg

Tips:

Upplägget vd och delägare

  1. Hitta en person som ni litar på att ta över vd-rollen.
  2. Våga släppa driften och satsa på övergripande strategi.
  3. Ta vara på gedigen erfarenhet i delägarkretsen.
  4. En kombination av nytänk och erfarenhet är bästa alternativet.

Fakta:

Baker Tilly Helsingborg

Grundades år: 2011

Antal anställda:

2011: 14

2015: 20

Antal delägare: 7

Omsättning:

12/13: 18,7 mkr

13/14: 21,2 mkr

14/15: 24–25 mkr (Prognos).

Fördelning av uppdrag: Revision/redovisning/rådgivning

40 % 50 % 10 %.

Ledord: Förtroende, kvalitet, engagemang.

Vision: Att skapa trygghet i våra kunders ekonomiska vardag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...