Innehåll

Balans nr 5 2015

FAR:s medlemmar nöjda med verksamheten – Medlemsundersökning ger positiv bild

En stor majoritet av FAR:s medlemmar tycker att det är lätt att få kontakt med rätt person på FAR. Det visar den medlemsundersökning FAR låtit göra.

Nu är den klar. Medlemsundersökningen som SKOP har gjort på uppdrag av FAR. Närmare 1.400 av FAR:s medlemmar har valt att svara.

– Syftet med medlemsundersökningen är att utveckla medlemsnyttan och se att vi gör rätt saker för branschen. Vi är otroligt stolta över att så många har tagit sig tid att inte bara svara på enkäten utan även lämna fria svar med många tips och idéer, säger Lena Henriksson, kommunikationschef på FAR.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström instämmer:

– Medlemsundersökningen och frisvaren är en guldgruva att gräva i för att få tips hur vi kan lyfta medlemsnyttan, säger han.

Nu ska enkäten, som gjordes via e-postutskick till alla medlemmar under slutet av februari och några veckor i mars, sammanställas och analyseras. Men klart är att en majoritet av FAR:s medlemmar är nöjda med sin branschorganisation.

85 procent tycker att FAR:s kundservice är bra, 82 procent har uppgett att de tycker att FAR:s medlemservice är bra och 86 procent tycker att FAR:s medlemsrådgivning är bra.

Undersökningen visar även att en majoritet av medlemmarna tycker att den lokala verksamheten är viktig för medlemsnyttan och en mycket stor majoritet av medlemmarna har ganska eller mycket stor nytta av informationen i FAR:s e-postutskick.

– Nu ska vi gå på djupet i informationen vi fått in och kommer sedan att återkomma och presentera ytterligare resultat, säger Lena Henriksson.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...