Innehåll

Balans nr 5 2015

Replik på Caisa Drefeldts artikel: Därför satsar vi på det digitala – också

Caisa Drefeldt tog i Balans nr 4/2015 upp frågan om en allt mer digitaliserad värld och vad det betyder för bland annat böckers framtid och hur det påverkar våra utbildningar. Det pratar vi gärna mer om!

FAR:s Samlingsvolym kom ut första gången i slutet av 1970-talet och har följt många ekonomer genom ett helt yrkesliv. FAR Online i sin nuvarande form är förvisso betydligt yngre, men är ändå i dag huvudalternativet för många när det gäller våra informationsprodukter. Men det är innehållet som är det viktiga, inte formen, och hur vi vill ta del av det innehållet skiljer sig från person till person.

Det innebär att vi i vårt utbud ska ha produkter och tjänster som dels passar den som likt Caisa Drefeldt alltid vill ha en Samlingsvolym inom synhåll, dels den som alltid vill veta att informationen finns ett par knapptryck bort. Vi ser inte att det inom överskådlig tid skulle bli så att det ena konkurrerar ut det andra; snarare kommer de finnas parallellt under lång tid. Och båda varianterna har fler förtjänster än vi har utrymme att räkna upp här.

I utbildningssammanhang vet vi att en växande skara vill använda sina datorer eller läsplattor. Ibland för att komma åt FAR Online, ibland för att anteckna eller använda dem som miniräknare. Det finns också en efterfrågan om att få kursdokumentationen digitalt, och på så vis bli helt papperslös. Vissa av våra utbildningar, som nyhetswebbinarier om skatter, finns rent av bara tillgängliga via nätet.

Den digitala utvecklingen ställer krav på oss alla. En kursdeltagare som sitter med sin dator måste ha självdisciplin och inte sitta och svara på mejl mitt under en föreläsning, då vet vi att inlärningen drabbas. En lärare kan inte bara säga att definitionen av ett mindre företag finns på sid. 425 i samlingsvolymen, utan måste förtydliga vad det faktiskt är (1 kap. 3 § ÅRL i detta exempel) för att deltagaren ska kunna hitta både i böcker och digitalt. Och som företag måste vi se till att infrastrukturen funkar på kurslokalerna för både lärare och kursdeltagare.

Vi är övertygade om att det här i grund och botten är något bra, att alternativen är berikande. Vårt mål är att fler får möjligeter att välja lösningar som passar dem, vare sig det är fysiskt eller digitalt.

Carin Jonsson

Produktchef Utbildning FAR Akademi.

David Nylund

Affärsområdeschef Förlag FAR Akademi.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...