Innehåll

Balans nr 5 2015

Debattpanelen: En förändrad bransch kräver ett nytt ledarskap

Carola Lundgren, godkänd revisor, ägare Revisionären AB, Piteå

Veronica Blom, auktoriserad revisor, Tönnerviks Horwath, Malmö

Jonas Svensson, ordförande FAR och partner EY, Stockholm/Uppsala

Hur ser detta nya ledarskap ut?

– I dag ska personalen ha roligt på jobbet. Och frihet. Kunna påverka. Flexa. Distansarbeta. Min pappa skulle ha blivit väldigt förvånad om sådana saker vägdes in överhuvudtaget. Det nya ledarskapet innebär att hitta en bra balans så att man som ledare kan jobba mot de uppsatta målen – utan att hamna på villovägar för att man vill ta hänsyn till personalgruppens tankar och idéer.

– I en förändringsprocess är ett tydligt ledarskap extra viktigt och att samtliga i organisationen strävar mot samma mål. För att uppnå detta måste kommunikationen fungera. Nyckeln i allt ledarskap är att motivera medarbetarna. I en tid med mycket förändringar krävs det ännu mer. En del individer hoppar gärna, medan andra måste puttas över kanten. Det gäller att hitta metoder för att få med sig alla.

– Det nya ledarskapet behöver vara nyfiket, framåtriktat och förändringsbenäget. Viljan att söka nya lösningar är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap i vår allt mer digitaliserade bransch. Att värna om medarbetarna har alltid varit viktigt men att se dem även i den snabba förändring som vi nu upplever är viktigare än någonsin.

Vad gör du för att bli en bättre ledare själv?

– Jag lyssnar på min personal, på deras idéer och synpunkter. Vi har årligen ett strategimöte där vi bland annat diskuterar förbättringar vad avser kund- och personalvård och kvalitetsarbete. Vi sätter agendan tillsammans. Personalen arbetar i grupper och ger förslag till åtgärder. Allt protokollförs och följs upp. Självklart har vi utvecklingssamtal där jag får feedback för att förbättra mitt ledarskap.

– Jag har utbildat mig en del inom ledarskap, bland annat FAR:s byråledarutbildning, och jag försöker hålla mig uppdaterad avseende de förändringar som spås inom branschen. Jag vill ha mina visioner klargjorda för att kunna inspirera andra. Man kan alltid lära sig att kommunicera och lyssna bättre. Det är viktigt att vara en bra förebild. Jag tror att en bra ledare ska vara öppen och våga vara sig själv.

– Jag försöker vara ”framåtlutad” och aktivt se möjligheter och inte problem. Att aktivt föra dialog med medarbetare och intressenter är viktigt liksom att avsätta tid för att vara en bra ledare. Lika viktigt är att medarbetare ges tid att bli ledda. Jag tror att tidsbrist ofta är orsaken till ett dåligt ledarskap.

Vad är det svåraste med att vara en bra ledare?

– Jag har själv haft chefer under stor del av mitt liv. När jag var anställd saknade jag ibland att bli lyssnad på. Jag upplevde att vissa av cheferna var trångsynta och inte tog sitt ledarskap på allvar. Tidigare ville jag gärna vara all personal till lags men nu har jag förstått att det inte är likställt med att vara en bra ledare, så det får jag kämpa med.

– Det är lätt att tappa fokus, särskilt under tidspress. Då kan man lätt glömma målsättningarna och arbetar därför med fel saker. Under stress är det lätt att falla tillbaka i gamla invanda mönster. Alla individer vill bli sedda och det är viktigt att ge feedback för att styra den enskilda medarbetaren rätt. Jag glömmer ibland att höja blicken och uttrycka det jag känner eller tycker.

– Ledarskap handlar om att utveckla och inspirera individer. Vi är alla olika och ledarskapet behöver individanpassas på ett klokt och aktivt sätt, vilket är komplicerat och ofta svårt. Det är också lätt att vara en ”problemlösare” i stället för att bedriva ett aktivt ledarskap.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...