Innehåll

Balans nr 5 2015

Snabbfotad byrå: Korta beslutsvägar med familjeföretag

En genuin, personlig relation med kunden. Det är hemligheten bakom framgångarna som Fridhs revision och redovisning haft. Familjeföretaget firade 30 år i fjol och ser ljust på framtiden.

Ungefär en mil norr om Karlstad, i samhället Skåre, ligger Fridhs revision och redovisning. Men det var inte här det började. När auktoriserade revisorn Tomas Fridh startade byrån låg den inne i Karlstad.

– Fast vi har varit här i Skåre de senaste 20 åren, av rent praktiska skäl. Jag bor i Skåre och det var smidigt att ha arbetet nära hemmet, säger Tomas med ett leende.

Han sitter vid konferensbordet tillsammans med sina barn Emelie F Sundqvist och Erik Fridh, båda djupt engagerade i företaget. Emelie F Sundqvist är auktoriserad redovisningskonsult och revisorsassistent, och Erik Fridh är marknadsansvarig.

Att Fridhs revision och redovisning valt att ha en marknadsansvarig har sin förklaring att byrån är väl medveten om att det är marknadsföring som krävs i framtiden. Slopandet av revisionsplikten för snart fem år sedan fick byrån att tappa några kunder. Sedan dess har man dock jobbat hårt på att marknadsföra även andra tjänster och att anpassa sig till den förändring branschen genomgår.

– Många av våra allra minsta kunder valde bort revisionen, vilket var helt logiskt, och vi kände att det var viktigt att bredda vårt tjänsteutbud. Redovisningstjänster blir allt viktigare och vi har sett en utveckling på den sidan. Man kan säga att vi har revisionen som bas, men det är redovisningssidan som växer, säger Erik Fridh.

Tomas Fridh har under sina många år i branschen varit med om stora förändringar. När han valde att starta eget för trettio år sedan, efter att ha jobbat åt andra, började han i liten skala.

– Man kan säga att jag körde i liten skala i cirka 20 år, och det är först de senaste tio åren som vi vuxit och utökat vår verksamhet. Under några år på 1990-talet ägnade jag mig enbart åt revision, men under 2000-talet breddade vi vårt tjänsteutbud, säger Tomas Fridh.

I vissa fall är det tillfälligheter som styrt utvecklingen. Tomas Fridh såg en annons om en byrå som var till salu och valde att förvärva den.

– Då blev vi fyra, varav två godkända revisorer, och jag fick plötsligt kollegor, säger Tomas Fridh.

Under 1990-talet blev Fridhs revision och redovisning medlemmar i Inpact. Tomas Fridh träffade en kollega från en annan byrå och blev medbjuden till Stockholm för att få mer information om nätverket.

– Sedan dess har vi varit med i Inpact. Vi är en av de äldsta medlemmarna i Sverige och för oss är medlemskapet i Inpact en mycket viktig del i byråns utveckling, säger Tomas Fridh.

– Just nu söker Inpact Sweden fler medlemmar i Sverige och den som vill veta mer om nätverket kan gärna kontakta mig för att få höra om samarbetet nationellt och internationellt, säger Erik Fridh, som sitter i styrelsen för Inpact Sweden.

Emelie F Sundqvist instämmer och konstaterar att Inpact gör att Fridhs revision och redovisning står starkare gentemot kunderna, särskilt i en värld som blir mer och mer internationell.

– Det kommer alltid att finnas ett behov av små byråer och genom FAR erbjuds vi samma utbildningar och kompetensutveckling som alla andra. Genom Inpact får vi tillgång till det internationella och vi har även övriga nätverk och samarbetspartners, bland annat när det gäller skattefrågor. För en byrå i vår storlek är det ett måste att vara med i ett nätverk, säger Emelie F Sundqvist.

För en revisions- och redovisningsbyrå med basen i Värmland är det inte ovanligt att kunderna verkar över nationsgränsen och är etablerade även i Norge. Man blir också ofta kontaktad av revisorskollegor från grannlandet.

– Vi jobbar mycket med byråer i Norge som ingår i Inpact och för oss är det till stor hjälp om vi exempelvis har en kund som ska etablera sig i Norge. Likaså har de stor nytta av oss om någon av deras kunder vill etablera sig i Värmland, säger Tomas Fridh.

Fridhs revision och redovisning har kontor i Arvika, Karlstad (Skåre) och Sunne. Byrån har vuxit genom förvärv och i dag är man totalt 15 personer. Att få ihop tre företag till en gemensam företagskultur är en utmaning som kräver en hel del arbete.

Ett nytt telefonsystem knyter ihop de tre kontoren, och den digitala utvecklingen gör det enklare att arbeta från olika håll, men ändå gemensamt.

– Vi har också interna gemensamma utbildningsdagar då vi alla träffas och ordnar lite festligheter ihop. Men framför allt är det viktigt att alla har samma värdegrund och vision och där pågår ett arbete för att vi ska sträva åt samma håll. På frågorna vilka är Fridhs och vad står Fridhs för ska alla ha ett och samma svar och vi är på god väg dit, säger Erik Fridh.

När byrån rekryterar medarbetare gäller det att hitta dem som passar in i gänget, men som inte är för lika dem som redan arbetar på byrån. Emelie F Sundqvist säger att man inte direkt upplevt några problem att hitta kompetent personal, mycket tack vare universitetet i Karlstad. Lite svårare kan det vara att hitta rätt när det handlar om att rekrytera erfarna konsulter, men även där verkar Fridhs vara en uppskattad aktör på marknaden.

– För oss är det viktigt att vara en bra arbetsgivare. Våra anställda ska känna att de kan komma till oss om det är någonting. Själv tycker jag att det är roligt att åka till jobbet varje dag, och så vill jag att de andra också ska känna. Jag tror att det smittar av sig, säger Emelie F Sundqvist.

Under flera år har Tomas Fridh arbetat som kvalitetskontrollant åt FAR. Något som avspeglat sig i den egna byråns arbete.

Mycket talar för den lilla byrån, och framför allt uppskattar kunderna den personliga relationen som uppstår. Dessutom är många av kunderna själva familjeföretagare och uppger att de känner att Fridhs revision och redovisning förstår deras situation.

– Ja, så är det. Många av våra kunder driver små företag inom familjen och vi vet ju vad det handlar om att ha ett familjeföretag, säger Tomas Fridh.

Att det finns fördelar med att driva företag inom familjen är självklart. Man känner varandras svagheter och styrkor, och beslutsvägarna är korta. Men nackdelarna då? Erik och Emelie funderar en stund och konstaterar sedan att det antagligen är jobbigast för syskonet som inte arbetar i företaget. Och för deras mamma.

– Det är lättare att undvika personligt prat på jobbet än att undvika att prata jobb i privata sammanhang, som på familjemiddagar. Det kanske kan bli lite tröttsamt för våra syskon och vår mamma, men vi har goda relationer i familjen och trivs bra tillsammans, säger Emelie F Sundqvist.

Ett familjeföretag är mer en livsstil än ett sätt att arbeta, menar Erik Fridh och Emelie F Sundqvist, och får medhåll av pappa Tomas. A och O är att ha högt i tak och att inte vara långsint.

– Själv tycker jag ju att det är en fantastisk förmån att få ha sina barn så nära och att få samarbeta med dem. Men som sagt, att driva familjeföretag är en livsstil, så frågan man måste ställa sig är: vill jag ha den livsstilen?, säger Tomas Fridh.

Charlotta Marténg

Fakta:

Inpact

  1. En samarbetsorganisation bestående av oberoende, mindre och medelstora revisionsbyråer som erbjuder sina klienter ett heltäckande servicekoncept.
  2. Inpact International är etablerat i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien samt expanderar i Afrika. Inpact International bildades 1989.

Att tänka på när man driver familjeföretag:

  1. Det är viktigt att ha en gemensam framtidsplan.
  2. Man måste kunna ha högt i tak på byrån.
  3. Kommunikationen måste fungera.

Fakta:

Fridh revision

Grundades år: 1984.

Ägare: Tomas Fridh.

Kontor på orterna: Karlstad, Sunne och Arvika.

Antal anställda: 15.

Omsättning:

2014: 8,7 miljoner.

2013: 7,7 miljoner.

2012: 7,4 miljoner.

Fördelning uppdrag:

Revision: 30 %

Redovisning: 50 %

Rådgivning: 20 %

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...