Innehåll

Balans nr 6 2015

Hållbarhet på allas läppar

Alla pratar om hållbarhet. Företagsledare, politiker, journalister, barnen i skolan, ja listan kan göras precis hur lång som helst. Det är som att det är nu det verkligen slår igenom. Och i denna viktiga process kan vår bransch spela en central roll.

En av branschens ”hållbarhetskändisar” är Lars-Olle Larsson, som är Expert i detta nummer. Han arbetar i dag med hållbart företagande på Swedfund, och har varit projektledare för den första integrerade redovisningen med revisionsbestyrkande”. Jag minns första gången jag träffade honom, det var för drygt tio år sedan. Han pratade sig varm om hållbarhet och miljö, och mycket av det han sa lät som självklarheter. Men med facit i hand så gick det nog ganska trögt. Och många var frustrerade.

Men nu kanske det händer grejer. EU ställer krav. Och svenska regeringen är inne på att gå ännu längre. Lagförslaget som har tagits fram av tjänstemän på justitiedepartementet innebär att 2.000 företag kan komma att påverkas (i stället för 300 med EU:s krav).

Det finns dock inga krav på att den icke-finansiella informationen ska vara reviderad. Men när företagen ändå lägger ned tid och pengar på att ta fram detta mervärde borde man väl vilja ha en kvalitetsstämpel? Att styrelseledamöterna inte är så sugna på att skriva under redovisningen om informationen inte är kvalitetssäkrad är ju en annan aspekt. Det finns alltså en hel del kvar att diskutera.

En fråga som däremot besvaras inom kort är vem som får FAR:s pris för bästa hållbarhetsredovisning. Det är trettonde året som priset delas ut, och i år hålls ceremonin 3 juni på Nasdaq OMX i Stockholm.

Trevlig sommar!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...