Innehåll

Balans nr 6 2015

Bryter negativ trend med strategisk satsning

Handels i Göteborg har lyckats vända den negativa trenden med allt färre doktorer i extern redovisning och lärarkrisen som följer. En välkommen nyhet mot bakgrund av den alarmerande situationen.

Redovisningsämnets kris har diskuterats intensivt de senaste åren – i debattartiklar och intervjuer i Balans och i en mindre arbetsgrupp tillsatt av Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Men nu har Handelshögskolan i Göteborg lyckats vända den alarmerande trenden. Sex disputerade doktorander i redovisningsämnet de senaste två åren är resultatet av en tioårig satsning.

– I dag har vi uppnått balans när det gäller disputerade lärare i redovisning, berättar Jan Marton, vice rektor på Handelshögskolan i Göteborg och regelbunden krönikör i Balans.

Samtidigt betonar han att detta inte innebär någon lösning för landet som helhet. Med andra ord, krisen i redovisningsämnet består. Men Handels i Göteborg kan nu erbjuda det goda exemplet. Vad krävs för att lyckas?

– Det måste finnas en långsiktig satsning bestående av flera komponenter. Finansiering är en grundläggande komponent, men det krävs också ett systematiskt rekryteringsarbete bland intresserade studenter. I vårt fall har det varit väldigt viktigt att det inte bara var institutionen som satsade, utan att Handelshögskolans ledning stod bakom projektet.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har upparbetade relationer med näringslivet och alla de stora revisionsbyråerna, vilket också har varit en framgångsfaktor. Samarbetet mellan akademi och praktik har tagit sig flera uttryck.

– Samtidigt som vi gjorde den här satsningen öppnade vi för möjligheten att bedriva forskarutbildning på halvtid, så att flera av våra doktorander har kunnat behålla sina tjänster ute på de stora revisionsbyråerna samtidigt som de har arbetat på sin avhandling, säger han.

Huvudfinansiär bakom satsningen är Torsten Söderbergs stiftelse, även Stena har bidragit med pengar.

Rakel Lennartsson

Fakta:

Redovisningsämnet

  1. Ekonomi och redovisning är ett av de ämnen som får minst resurser per student och lärarbristen är akut. Läs bland annat intervjun med professor emeritus Sten Jönsson i Balans nr 8.2014.
  2. Högskoleförordningen kräver att utbildningen ska bedrivas på vetenskaplig grund vilket i praktiken tolkas som att en universitets- och högskolelärare ska vara disputerad.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...