Innehåll

Balans nr 6 2015

Redovisningskonsulterna mest nöjda med FAR

Är du redovisningskonsult? Grattis! Då tillhör du FAR:s mest nöjda medlemskategori, enligt den nyligen genomförda medlemsundersökningen.

Som Balans kunde rapportera om i förra numret (nr 5/2013) har SKOP under våren genomfört en medlemsundersökning på uppdrag av FAR. Undersökningen visar att majoriteten av FAR:s medlemmar är nöjda med branschorganisationen. Mest nöjda är redovisningskonsulterna, följt av revisorerna och rådgivarna.

Syftet med undersökningen är att utveckla medlemsnyttan och att branschorganisationen ska kunna identifiera vilka frågor som är rätt att fokusera på.

En del i medlemsundersökningen handlade om att ta reda på hur nöjda medlemmarna är med sin organisation. För att kunna mäta det, och i framtiden kunna jämföra branschen med andra branscher, har SKOP använt sig av ett mått kallat NMI. NMI står för Nöjd medlemsindex och sträcker sig mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto nöjdare medlemmar.

– I undersökningen har FAR fått ett genomsnitts-NMI på 64. Det innebär att majoriteten av medlemmarna är nöjda med FAR, säger Lena Henriksson, kommunikationschef på FAR.

Bryter man ner siffrorna ytterligare visar de att tre av tio medlemmar har ett NMI över 75. Det är att räkna som högt och innebär att de är ganska, mycket eller extremt nöjda. En av tio är mycket eller extremt nöjd, med ett NMI över 85.

– Tanken är att vi ska göra den här medlemsundersökningen vartannat år så att vi ska kunna följa utvecklingen, säger Lena Henriksson.

Nöjd medlemsindex bygger på fyra delfrågor där de som svarat på frågorna fått sätta ett värde mellan 0 och 100. Delfrågorna är:

  1. Vilket övergripande betyg vill du ge åt FAR?
  2. Hur väl motsvarar FAR dina förväntningar?
  3. Om du jämför med en branschorganisation som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att FAR motsvarar en sådan perfekt organisation?
  4. Hur stort förtroende har du för FAR som branschorganisation?

Av delfrågorna är det en som sticker ut och får högst genomsnittsbetyg: förtroendet.

– Det är glädjande att förtroendet får så högt betyg eftersom vi verkar i en bransch där förtroendefrågorna är viktiga, säger Lena Henriksson.

Lägst genomsnittsbetyg får jämförelsen med den helt perfekta branschorganisationen.

Medlemsundersökningen visar också att det finns skillnader på hur de olika medlemskategorierna upplever sin branschorganisation. Allra mest nöjda är redovisningskonsulterna, med ett genomsnittligt NMI på 68. Revisorerna kommer på andra plats med ett NMI på 62 och rådgivarna är minst nöjda med ett NMI på 60.

Det finns även regionala skillnader i hur branschorganisationen upplevs. Minst nöjda är Göteborgs- och Stockholmsregionen. Malmöregionen är något mer positiv och allra mest nöjda är medlemmarna i övriga landet.

Som Balans berättade om redan i förra numret tycker 85 procent av medlemmarna att FAR:s kundservice är bra. 82 procent har uppgett att FAR:s medlemsservice är bra och 86 procent tycker att FAR:s medlemsrådgivning är bra. Nu kommer FAR att arbeta vidare med att ytterligare öka nöjd medlemsindex och minska antalet missnöjda medlemmar.

– De olika avdelningarna inom FAR kommer att arbeta vidare med resultatet rörande just deras område för att hitta utvecklingsmöjligheter. Resultatet ska sedan förverkligas genom att föras in i affärsplanen för att öka medlemsnyttan, säger Lena Henriksson.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...