Innehåll

Balans nr 6 2015

Debattpanelen – tycker till om enklare revision

Erik Emilsson, revisor och delägare, Revideco, Stockholm

Lars Ekman, revisor, PwC, Umeå

Helena Dale, revisor och grundare, Balansen, Stockholm

Behövs det en särskild standard för mindre företag?

– Absolut. Revisorns roll i bolag av allmänt intresse skiljer sig från den i fåmansbolag och förändringarna i ISA drivs av de förstnämndas behov. Däremot finns en efterfrågan på revision även i fåmansbolag, där nuvarande ISA tyvärr inte är kostnadseffektiv. Jämför med redovisningen där vi har allt från K2 till IFRS, beroende på storlek och komplexitet i bolagen. Hur skulle det se ut om det bara fanns IFRS?

– Ja definitivt. Det finns ett behov av något annat än ISA-revision och något som är mer anpassat för de mindre företagen, deras ägare och intressenter. På samma sätt som redovisningen anpassas efter företagens storlek tror jag att även revisionen behöver göra det. Positivt är också att det är branschen självt som driver detta eftersom jag tror att det kan bidra till att öka förtroendet för branschen.

– Absolut! Dagens regelverk för revision, ISA, är upprättat med sikte på medelstora och stora bolag. ISA kan anpassas även till revision av mindre bolag men blir fortfarande lite för otympligt för stora delar av de svenska företagen.

Hur ser du på det nyligen framlagda förslaget?

– Jag blev positivt överraskad när jag läste förslaget. Betoningen på revisorns professionella omdöme tycker jag visar att arbetsgruppen verkligen förstått problematiken. En lättförstådd standardiserad revisionsberättelse kommer att möta kundernas efterfrågan mycket bättre. Det innebär en omsvängning från checklisteifyllande till konstruktivt tänkande. En renässans för professionellt sunt förnuft!

– I mina ögon ger standarden bättre förutsättningar för revisorn att fokusera på rätt saker. Mindre antal skallkrav jämfört med ISA, men större vikt vid revisorns riskbedömning och kunskap om verksamheten. Inte nödvändigtvis mindre revision men bättre anpassad för mindre företag. Med större vikt vid revisorns egna bedömningar blir det en utmaning för branschen att säkerställa en jämn och hög revisionskvalitet.

– Jag är 100 procent positiv. Den nya standarden ställer fortfarande höga krav på revisorns professionella bedömningar och att dessa baseras på goda kunskaper om verksamheten, men styr inte åtgärderna lika hårt, vilket ger utrymmer för en mer kundanpassad och relevant revision även för de mindre företagen.

Blir det roligare att arbeta som revisor nu?

– Jag tror att yrket blir mycket roligare. Det kommer att innebära att vi revisorer uppmuntras att använda all vår kunskap och erfarenhet, och att vi måste utvecklas hela tiden. Fåmansbolagsrevisorerna kommer äntligen att få ett bra verktyg att arbeta med, och jag är övertygad om att även kunderna kommer att uppskatta förändringen.

– Personligen tror jag att revisionen av mindre företag blir roligare. Större krav på kunskap om verksamheten och på analytisk förmåga samt mindre stöd i checklistor kommer i många fall att ställa högre krav på revisorn. Men det svåra är också det roliga. Därför tror jag att en annan positiv effekt kan vara att branschen får bättre förutsättningar att rekrytera och behålla talanger inom SME-revision.

– Ja, min förhoppning är att vi ska kunna komma ifrån checklistorna som i dag krävs för att ha kontroll på att alla ISA-krav är uppfyllda – samma på små företag som på stora – och därmed frigöra tid för att fokusera på sådant som är relevant för just det här specifika företagets verksamhet. Mer tid för tanke ger lust och ökad glädje i arbetet, vilket i sin tur leder till bättre revision.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...