Innehåll

Balans nr 8 2015

Ta kunden i handen

Det papperslösa kontoret må kännas som ett uttjatat begrepp, och de flesta av oss är nog inte riktigt där ännu. Men även om vi fortfarande skriver ut en hel del, så har digitaliseringen tågat in i vår vardag och påverkar nu alla, oavsett vad man arbetar med. Man kan tycka att det är bra eller dåligt, men som med så mycket annat blir det vad man gör det till. Det finns risker, men också möjligheter. Win Win Ekonomi ser en risk att verksamheten blir opersonlig, och har därför valt att lägga en del av den tid som frigörs tack vare digitaliseringen på kundkontakter. Det handlar om att stärka relationen, säger bolagets vd Ludvig Grimlund.

Digitalisering och automatisering hänger ihop. Och det är en stor omställning som väntar branschen, inte minst redovisningskonsulterna. Om det tidigare till stor del har handlat om att leverera standardiserade produkter som löpande bokföring, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, gäller det nu att gå ett steg längre och leverera rådgivning som hjälper kunderna att bli framgångsrika i sin verksamhet. Nästa höst drar FAR:s PT-utbildning igång. Tanken är att hjälpa redovisningskonsulterna att särskilja sig på marknaden, så att de kan ge kunderna mesta möjliga nytta och också ta bättre betalt. Helt enkelt ta kunden i handen och våga gå bredvid – som en personlig tränare.

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...