Innehåll

Balans nr 8 2015

Strikta vd-krav ifrågasätts

Baker Tilly Helsingborg valde att ha en extern vd. Men det är att gå längre än vad regelverket tillåter, och nu har Baker Tilly Helsingborg tvingats avregistrera sin vd.

I Balans nr 4/2015 berättade Baker Tilly Helsingborg om sin syn på ledarskap och hur de valt att göra för att möta förändringarna i branschen. Delägarna tänkte nytt, tänkte annorlunda och valde att tillsätta Johan Henriksson som vd för det aktiebolag där personalen finns. Revisionen ligger i ett separat kommanditbolag.

Bakgrunden var att Baker Tilly Helsingborg ville frigöra tid för delägarna att ägna sig åt större och mer strategiska frågor, medan vd:n skötte det löpande dagliga frågorna som rörde personalen.

– Vi ville också få ett helikopterperspektiv på verksamheten, med ett mer gemensamt synsätt mellan oss och våra kunder samt när det gäller vårt gemensamma ansvar och därmed undvika att revisorn bara kramar sitt skrivbord, säger Jan Kjäll.

Men reportaget i Balans fick Revisorsnämnden, RN, att reagera. Enligt de regler som finns i Sverige får vd:n för ett revisionsföretag, eller företag som äger detta (så kallat ägarbolag), inte vara annat än revisor.

Efter kontakter med RN omorganiserar nu Baker Tilly Helsingborg. Johan Henriksson behåller dock sina arbetsuppgifter men med annan titel.

– Vi väljer att inte tillsätta någon vd alls, säger Jan Kjäll.

Han sticker inte under stol med att han tycker att kravet på att vd:n måste vara revisor är otidsenligt.

– Vår uppfattning är att reglerna är särsvenska och att lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen, säger Jan Kjäll.

Reglerna har ifrågasatts tidigare och bland annat efterfrågas en harmonisering av reglerna i Norden.

– Min personliga syn är att det finns fördelar med att ha en auktoriserad revisor som vd, då vår verksamhet omgärdas av lagar och regler som är direkt kopplade till revisorsutövningen. Samtidigt innebär nuvarande lagstiftning i Sverige att valfriheten och flexibiliteten begränsas, vilket accentueras i takt med att våra övriga verksamheter utvecklas. Det är också olyckligt att vi har olika lagstiftning i olika länder, och att en harmoniserad lagstiftning i de nordiska länderna vore att föredra, säger Hamish Mabon, vd EY.

Mellan juli 2009 och november 2013 kunde RN ge dispens från kravet att vd ska vara kvalificerad revisor. 1 november 2013 ändrades lagen och denna möjlighet togs bort. I ett remissvar inför lagändringen framförde FAR sina synpunkter och konstaterade att även om vd:n inte är revisor skulle RN kunna utöva tillsyn genom det disciplinära ansvar som vilar på det registrerade revisionsbolaget.

– I samband med förslaget till lagändringen talade vi tydligt om vad FAR tycker. Det är inte självklart att den duktigaste revisorn per automatik är den duktigaste ledaren. Det blir dessutom en fråga om hur man som vd måste fördela sin tid. Kombinationen av att vd:n måste vara revisor och dessutom utöva revision med ett visst antal timmar per femårsperiod är onödigt sträng. Vid en jämförelse med andra länder och med tanke på den regelbörda som EU-lagstiftningen i övrigt lägger på branschen finns det därför skäl att återigen se över det svenska regelverket, säger Helene Agélii, chefsjurist på FAR.

Auktoriserade revisorn Ingrid Svedin var fram tills i juni i år vd för Hummelkläppen, en fullservicebyrå i Stockholm. Men nu har byrån ingen vd.

– Vi valde att avstå från att ha en vd. Då vår verksamhet har växt kände jag att det inte längre var möjligt att ha två arbetsuppgifter, dels som vd och dels som auktoriserad revisor. Ska man vara bra på sitt jobb bör man kunna jobba heltid som revisor, inte göra det samtidigt som man är ansvarig vd för både verksamhet och medarbetare, säger Ingrid Svedin.

Hon anser att reglerna är stelbenta och menar att när det handlar om kvalitetskontrollen och tillsynen borde det gå att lösa även om vd:n inte är kvalificerad revisor.

– De här kraven känns orealistiska nu när det är 2015. Självklart har vi stor förståelse för att branschen måste ha en bra kvalitetskontroll. Det ansvaret ska inte vila på en vd om han eller hon inte är revisor, men då får man hitta lösningar där den ansvarige revisorn för kvalitetsfrågor sitter med i styrelsen. Det kan inte vara en omöjlig uppgift att ha en extern vd och samtidigt lösa tillsynsfrågan, säger hon.

– Jag hoppas att något positivt kommer ut ur det här. Kanske kan vi få till en diskussion om ett förändrat synsätt i vd-frågan, säger Jan Kjäll.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...