Innehåll

Balans nr 8 2015

Coacha din kund till framgång

Redovisningskonsultens roll förändras. För att stötta konsulterna i utmaningen lanserar FAR nästa höst den första PT-utbildningen.

– På sikt handlar det om redovisningskonsulternas överlevnad, säger Robert Wennberg på FAR.

Automatiseringen innebär stora omställningar för många yrkesgrupper. Inte minst för redovisningskonsulterna. I stället för att till stor del leverera standardiserade produkter som löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklarationer måste redovisningskonsulten ta rådgivningen ett steg längre, och agera proaktivt gentemot kunderna.

– Verkligheten förändras. FAR vill stötta redovisningskonsulterna i det och hjälpa dem att bli så framgångsrika som möjligt. Redovisningskonsulterna ska genom PT-utbildningen ges verktyg som hjälper dem att ta en djupare dialog med kunden så att de kan hjälpa kunden att utveckla sin affär, säger Robert Wennberg, projektledare för PT-utbildningen som startar hösten 2016.

Efterfrågan på manuella tjänster kommer att minska i takt med att automatiseringen ökar och behovet av mänsklig handpåläggning blir mindre. I stället efterfrågar fler och fler rådgivning i realtid i en mer komplex och föränderlig omvärld. Redovisningskonsulten förväntas ha ett coachande förhållningssätt, och våga utmana kunden genom nya sätt att tänka.

– Det är ofta lite jobbigt med förändringar men det är nu man behöver agera. För redovisningskonsulterna är det viktigt att ändra sitt beteende och lära sig att göra annorlunda. Man måste våga utmana sina kunder, och vi hoppas att utbildningen ska bidra till att man kan ändra sin mentala inställning till arbetets uppgifter, säger Robert Wennberg.

Utmaningarna är stora. För många har det fungerat fint att jobba ”som man alltid har gjort”, och kunderna har ramlat in utan större ansträngning. I framtiden handlar det dock i större utsträckning om att förstå sin kunds verksamhet, och våga gå bredvid kunden – som en personlig tränare – för att hjälpa kunden till framgång. Behovet av rådgivningstjänster och behovet av kommunikation mellan redovisningskonsult och kund kommer att öka.

Arbetet med att utveckla PT-utbildningen pågår för fullt men upplägget är i stora drag klart. Kursen, som ska pågå under hela hösten, kommer att inledas med en tvådagarsutbildning. Tanken är att gruppen ska lära känna varandra och att skapa förtroende.

– Teori kommer att varvas med praktik och deltagarna kommer även att få jobba med hemuppgifter. Utöver att man får följa ett fiktivt företag och arbeta med det, bland annat genom rollspel, kommer de även att få arbeta med sina kunder. Avstämning kommer att ske både genom tillfällen då kursdeltagarna träffas men även via webbinarier. Deltagarna kommer att arbeta i mindre grupper och varje grupp kommer att ha sin egen coach som stöttar dem under utbildningens gång, säger Robert Wennberg.

Målet är att ge redovisningskonsulterna de rätta verktygen för att på bästa sätt klara av att möta förändringarna på marknaden.

– Lärarna på PT-utbildningen kommer att vara personer som är experter inom coaching, kommunikation och affärsutveckling. Även tekniska experter med erfarenhet från det lilla företaget kommer att medverka, säger Robert Wennberg.

Förutom att få verktyg för hur man utmanar sina kunder och dessutom tar betalt för det kommer utbildningen att ägnas åt vikten av att redovisningskonsulten lär sig förstå sin kunds verksamhet och situation ur flera perspektiv. Genom att kunna dra slutsatser av till exempel likviditet, skattesituation och lönsamhet kan konsulten coacha kunden till bra affärer och därmed övertyga kunden om nyttan med att anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

– Många upplever att de redan i dag har en rådgivande roll gentemot sina kunder, men för en framtida PT kommer ännu mer fokus att ligga på analys och kommunikation. Under PT-utbildningen får konsulterna träna sitt förhållningssätt mot kunden och tips på hur man kommunicerar på bästa sätt, säger Robert Wennberg.

Men för att bli framgångsrik gäller det också att få kommunikationen med kunden att resultera ut i en affär. Utan affär, inga pengar. Och att våga ta betalt för sina tjänster är också något som kommer att beröras under PT-utbildningen.

– Vi hoppas att PT-utbildningen ska hjälpa redovisningskonsulterna att särskilja sig på marknaden, att de ska kunna ge sina kunder något mer än de förväntar sig och att de dessutom får bättre betalt för detta. Vi kommer att fokusera på affärsmöjligheterna eftersom det är viktigt att hitta vägar att kunna ta betalt för sina tjänster och visa på värdet av det man erbjuder kunden för att kunna lyckas framåt, säger Robert Wennberg.

Responsen från den referensgrupp som varit med i arbetet runt PT-utbildningen har varit positiv och Robert Wennberg ser med tillförsikt på höstens kurs.

– Eftersom det i grund och botten handlar om att hjälpa till med en beteendeförändring har vi valt att inte genomföra PT-utbildningen innan den är väl genomarbetad och ger konsulten de bästa förutsättningarna. Det innebär att vi kommer att köra igång nästa höst. Då hinner man fundera igenom sin situation och vad PT-utbildningen innebär och vi tror att det kommer att finnas ett stort intresse av att gå den, säger Robert Wennberg.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...