Balans nr 8 2015

Nytt från Revisorsnämnden

I denna spalt tar jag upp två beslut från Revisorsnämnden som inte innehåller något nytt i sak, men kan fungera som en påminnelse om vad som gäller. Därefter en kort information när det gäller övergångsregler i samband med att EU:s revisionspaket snart träder i kraft.

Antagande om fortsatt drift

Vid tillsynsnämndens sammanträde 17 juni 2015 ansågs i ett beslut att frånvaron av skriftlig utfästelse från ägaren i ett fall där bolaget i flera år hade visat förlust – och även haft en negativ utveckling i tiden före revisionsberättelsens avgivande – innebar att revisorn inte hade godtagbara revisionsbevis för att bolaget kunde använda antagandet om fortsatt drift. Revisorn borde därför ha begärt en skriftlig utfästelse för den fortsatta driften och vid avsaknad av sådan uttalat sig om årsredovisningen med avvikande mening (dnr 2013-1440).

Varulager

Vid tillsynsnämndens sammanträde 8 maj 2015 ansågs i ett beslut att revisorn inte på ett tillfredsställande sätt förklarat hur inventeringslistor som revisionsklienten tog fram under sin inventering var de listor som årsredovisningen sedermera kom att baseras på. Revisorn måste vid en inventering inhämta sådan information att han eller hon sedermera kan kontrollera att inventeringslistorna inte har manipulerats efter inventeringen. Enligt beslutet är det i ett litet företag lämpligt att revisorn skaffar sig den vissheten genom att revisorn tar med sig kopior av inventeringslistorna, medan revisorn i ett större företag kan skaffa sig samma visshet bland annat genom att försäkra sig om att det finns en godtagbar intern kontroll som förhindrar manipulation (dnr 2014-187).

Byrårotation enligt EU:s revisionsreform

FAR har sänt ut ett brev till vd:ar och ordförande i revisionsutskott i börsbolag om byrårotation enligt de nya EU-reglerna. Med anledning av brevet kan framhållas att RN ännu inte tagit ställning till hur övergångsreglerna ska tolkas.

Anita Wickström Revisorsnämndens chef skriver om aktuella frågor och beslut i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...