Innehåll

Balans nr 9 2015

Hundratals remissvar på Nordiska standarden

Mängden svenska remissvar överträffade alla förväntningar i den öppna remissrundan för synpunkter på Nordisk standard för revision i mindre företag. Nu återstår arbetet med att tolka svaren. Oväntade saker kan hända, säger initierade källor.

Vid midnatt 19 oktober hade 117 svar kommit in till FAR:s officiella adress för mottagande av synpunkter på förslaget till Nordisk standard för revision i mindre företag.

– Responsen vi har fått är enormt stor. Det överträffar faktiskt alla mina förväntningar, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Från Norge rapporterar Den norske Revisorforening (DnR) att man tagit emot drygt 60 svar. Finska Tilintarkastajat har utöver åtta svar från de största intressenterna – Big4, Handelshögskolan, tillsynsmyndigheten med flera – tagit emot en hel del synpunkter från enskilda revisorer.

I Danmark och Island tycks intresset betydligt svalare, att döma av antalet svar. Vid deadline hade där inkommit två respektive ett svar, men några fler väntades.

FAR hade vid den här tidningens pressläggning inte hunnit börja analysera svaren. Men den information som redan kommit från Norge och Finland ger en fingervisning.

– Standarden har i huvudsak fått ett brett stöd bland revisorerna, men det är också några som är skeptiska, säger Kai Morten Hagen på DnR i Oslo.

Från Finland kommer en mer fördjupad bild:

Bland de fyra stora är det två som stöder och två som avvisar Nordiska standarden. Enskilda revisorer är i huvudsak positiva, men på detaljnivå går åsikterna isär. Det finska näringslivet ser att företagen kommer att behöva mer information för att kunna ta ställning till enligt vilken standard de ska låta revidera sitt bolag. Man har även funderingar kring kostnadsbilden för de olika standarderna.

– Nu ska vi ta del av svaren och respektfullt läsa och tolka vad alla ger uttryck för, säger Dan Brännström.

Han menar att det viktiga är att Nordiska standarden har brutit ny terräng och öppnat för nya lösningar kring utveckling av revision i mindre företag.

– I det ligger att det kan hända oväntade saker och ske oväntade vändningar i processen, säger han.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...